År 1500 - 1996 - Vårviks Gård

Till innehåll

År 1500 - 1996

Vårviksgårds gamla historik i korthet
1500 - 1800 - 1996


Vårviks Gård hette först Flundabogården, det var på 1500-talet. På 1700-talet döptes den
Pinnekroken och ägdes då av Västgöta Dals -regemente.
Gården fick sitt nuvarande namn när den  köptes  av Eva Ulrika Annell år 1886.
Från slutet av 1800-talet till 1965 ägdes gården av Trollhättans Elektriska Kraft (nu Vattenfall). Från 1965 har gården ägts avTrollhättans Stad.
Mellan åren 1948 och 1992 arrenderades gården a paret Paret Helmer och Ruth Johansson. De bodde i den stora månggårdsbyggnaden (som senare kallas: Ruths hus) tillsammans med sin katt Oscar. Fram till 1970 bedrev de jordbruk på gården, sedan övergick de till att inackorderahästar till år 1992.
1992 övertog lantbrukaren Bengt Bengtsson arrendet av gården, medan paret Helmer och Ruth bodde kvar i sitt hus. Efter Helmers död år 2005 bodde Ruth ensam kvar till året 2007.
Undantagsstugan (som nu kallas: Gula huset) var under den tiden uthyrt av kommunen till konstnären Fredrik, som flyttade år 2003 från gården.
År 1996 övertogs arrendet av Arbetsmarknadsenheten (AME)/ Trollhättans Stad, med hela skötseln av Vårviksgårds mark, byggnader (och alla respektive renoveringsarbeten), först tillsammans med Trollhättans fastighetsförvaltning och senare i samarbete med kommunstyrelsen  av Trollhättans Stad. Jordkällaren med sitt småhus ovanpå är fortfarande uthyrt av Trollhättans Stad till föreningen kattslussen för sin verksamhet.

De gamla byggnader som fortfarande finns på Vårviks Gård är följande:


  • Ett magasin i tre våningar från tidigt 1800-tal, tillbyggd arbetsrum och fd utedass (en av de äldsta byggnaden på gården)

  • En vinkelbyggd ladugård, byggd under 1800-talet och tillbyggnaden (logen) under 1920-talet,

  • Ännu av de älsta byggaden är månggårdsbyggnaden i ett plan med vind, byggd år 1800-1850

  • Ett mindre bostadshus från ca. 1870-talet (användes som bostadshus för tjänstefolk)

  • Källarvinden uppbyggdes under 1850-talet. Underdelen av byggnaden är stenmurad och överdelen är ett litet hus i trä. År 1950 ombyggdes överdelen till ett hönshus och källaren till ett skyddsrum (är idag jordkällare). Det lilla huset med jordkällare hyrs ut av Trollhättans Stad till kattslussens verksamhet.

(vid Vårviks Gård)
Hela Vårviks Gård med sina byggnader är upptagen som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Trollhättans stads bevarandeprogram, som antogs 1992.

Källförteckning:
-   1977, Vårviks gård- en historik, Johansson Pernilla, Jonsson Jörgen, Nordenmark Marie, Petersson Ulrika;
- 1995, Okulärbesiktning och minnesanteckning, Byggnadsantikvarie Stadsarkitektkontoret Trollhättan, Strandberg Ann-Charlott;
- 2008, ttela-Trollhättan, Bengtsson Lisbeth (Text), Nilsson Bengt (Foto)
Tillbaka till innehåll