År 1500 - 1996 - Vårviks Gård

Till innehåll

År 1500 - 1996

Vårviksgårds gamla historik i korthet
1500 - 1800 - 1996

 • Vårviks Gård hette först Flundabogården, det var på 1500-talet. På 1700-talet
  hette gården Pinnekroken och ägdes då av Västgöta Dals regemente.

 • Eva Ulrika Annell köpte gården (år 1886) och ändrade namnet på gården till Vårvik.

 • I slutet av 1800-talet ägdes Vårvik av Trollhättans Elektriska Kraft (Vattenfall).

 • Trollhättans Stad köpte Vårviks gård år 1965 från Vattenfall.

 • Mellan åren 1948 och 1992 arrenderade Paret Helmer och Ruth Johansson Vårviks gård och tillhörande mark. De bodde i den stora månggårdsbyggnaden (som senare kallas: Ruths hus) tillsammans med sin katt Oscar på Vårviks gård. De bedrev jordbruk på gården fram till 1970, sen övergick de till att ha hästar inackorderade till år 1992.

 • Lantbrukaren Bengt Bengtsson övertog arrendet av gården i året 1992, medans paret Helmer och Ruth bodde kvar i sitt hus. Efter Helmers död (år 2005) bodde Ruth ensam kvar till året 2007. Undantagsstugan (som nu kallas: Gula huset) var under den tiden uthyrt av kommunen till konstnären Fredrik, som flyttade år 2003 från gården.

 • År 1996 övertogs arrendet av Arbetsmarknadsenheten (AME)/ Trollhättans Stad, med hela skötseln av Vårviksgårds mark, byggnader (och alla respektive renoveringsarbeten), först tillsammans med Trollhättans fastighetsförvaltning och senare i samarbete med kommunstyrelsen  av Trollhättans Stad. Jordkällaren med sitt småhus ovanpå är fortfarande uthyrt av Trollhättans Stad till föreningen kattslussen för sin verksamhet.     

De gamla byggnader som fortfarande finns på Vårviks Gård är följande:

 • Ett magasin i tre våningar från tidigt 1800-tal, tillbyggd arbetsrum och fd utedass (en av de äldsta byggnaden på gården)

 • En vinkelbyggd ladugård, byggd under 1800-talet och tillbyggnaden (logen) under 1920-talet,

 • Ännu av de älsta byggaden är månggårdsbyggnaden i ett plan med vind, byggd år 1800-1850

 • Ett mindre bostadshus från ca. 1870-talet (användes som bostadshus för tjänstefolk)

 • Källarvinden uppbyggdes under 1850-talet. Underdelen av byggnaden är stenmurad och överdelen är ett litet hus i trä. År 1950 ombyggdes överdelen till ett hönshus och källaren till ett skyddsrum (är idag jordkällare). Det lilla huset med jordkällare hyrs ut av Trollhättans Stad till kattslussens verksamhet.

(vid Vårviks Gård)
Hela Vårviks Gård med sina byggnader är upptagen som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Trollhättans stads bevarandeprogram, som antogs 1992.

Källförteckning:
-   1977, Vårviks gård- en historik, Johansson Pernilla, Jonsson Jörgen, Nordenmark Marie, Petersson Ulrika;
- 1995, Okulärbesiktning och minnesanteckning, Byggnadsantikvarie Stadsarkitektkontoret Trollhättan, Strandberg Ann-Charlott;
- 2008, ttela-Trollhättan, Bengtsson Lisbeth (Text), Nilsson Bengt (Foto)
Tillbaka till innehåll