År 1996 - 1999 - Vårviks Gård

Till innehåll

År 1996 - 1999


Vårviks Gård under år  1996 - 2000

Vårviks Gård påbörjade sin verksamhet dec 1996 som ett samverkansprojekt mellan (då variga) myndigheter  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Vård- och omsorgsförvaltningen i Trollhättans kommun som uppdragsgivare först och främst, men utöver dessa även AMI, Hjortmosseprojektet och projekt Växthuset .

1997 ansökte Trollhättans Kommun om EU-medel (EU-mål 3 projekt), som också beviljades inom ramen för 500-projektet i Trollhättan, som innebar att Vårviks Gård delvis finansierades.

Dåvarande Målgrupp
Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som har hamnat utanför arbetsmarknaden. Vårvik borde vara öppet för människor som är i behov av arbetsträning- och socialträning. Dessutom borde Vårvik vara aktuellt som arbetsplats för människor som i största allmänhet är i behov av praktik för att pröva ny inriktning i livet eller helt enkelt för att få en ny A-kasseperiod. Målet var att 75% av deltagarna skulle övergå i arbete eller annan planerad åtgärd.

Vid denna nystartstid av  gårdens verksamhet  fanns en samordnare och en arbetsledare.  En stor del av renoveringsarbete med vissa gårdsbyggnader och särskilt hela logen och stallet var i början fokus i sysselsättningen, samtidigt initierades vid sidan om tillsammans med deltagarna ett mindre giftfri odling och ett mindre djurskötsel av gammaldags svenska lantraser.  

År 2000 avslutade Vårviks Gård som projekt (inom ramen för 500-projektet i Trollhättan) och Trollhättans Kommun övertag gården i sin helhet som en egenständig verksamhetsåtgärd inom Arbetsmarknadsenheten Trollhättan med Karl-Gustaf Elv som områdeschef.
Vårviks Gård fortsatte att samarbeta med Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Under denna uppbyggnadsfas på Vårviks Gård blev en ny ledningspersonal anställd: en instruktör/djuransvarig, en arbetsledare/samordnare och en instruktör/lantbruksansvarig.

De viktiga målen på den tiden var

AME´s mål
Vårviksgården skall genom sina olika verksamheter med djur och miljö kunna erbjuda sina medarbetare/deltagare en social kompetenshöjning och individuell utveckling som ökar möjligheterna att komma tillbaka till det normala arbetslivet.

Vårviks mål
 • Stärka individens trygghet, tillit och självförtroende.
 • Uppnå en social gemenskap och kompetens.
 • Stödja individen att klara vardagen självständigt.
 • Utveckla en individuell- och behovsanpassad handlingsplan.
 • Rehabilitera genom personlig arbetsträning.
 • Väcka intressen och höja kunskapen i fråga om ekologiskt tänkande och handlande.

Vårviks syfte
 • Genom Vårviks Gård motiveras och stöds deltagarna till en individuell framstegsinriktad utvecklingsprocess.
 • detta skall leda till ökat självförtroende och bättre livskvalitet, som underlättar en åter-integration till det reguljära arbetslivet.
 • Allt arbete på gården utförs ur ett ekologiskt tänkande , för att ge de inskrivna större Kunskaper i detta genomförs studiecirklar i grundläggande miljökunskap och djurskötsel.

Vårviks målgrupp
 • Långtidssjukskrivna
 • Långtidsarbetslösa
 • Flyktingar/invandrareTillbaka till innehåll