År 2000 - 2019 - Vårviks Gård

Till innehåll

År 2000 - 2019

Vårviks Gård under år 2000 - 2019

Verksamhetsmål Vårvik (runt år 2010)
Det övergripande målet för det arbete med deltagarna på Vårviks Gård var då enligt MRP (mål- och resursplan): "Förutsättningarna skall skapas för långtidsarbetslösa, personer med hinder, invandrare och ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom skall det övergripande målet trygghet genom full syssellsättning nås". För Vårvik innebar det att kunna erbjuda för deltagare praktik/arbetsträning och kompetenshöjande åtgärder. Vårvik skulle även ta emot personer som är i behov av rehabiliterande insatser.

Ökad livskvalitet är fortfarende ett viktigt inslag i Vårviks verksamhet. Arbetet med deltagarna på Vårvik vilar på en miljöterapeutisk grund som innebär att deltagaren utvecklas i samspel med sin omgivning och i den miljö han/hon omges av och att arbetet på Vårvik organiseras så att miljön både fysisk och psykiskt ger utrymme för utveckling. Arbetet med ekologisk inriktad odling, utrotningshotade lantraser och bevarandet av kulturella byggnader är en del av metoden för att nå det övergripande målet med varje deltagare. Målet är också att ha ett stort antal ungdomar på Vårvik.

Komplementerande grundläggande kriterier  som skulle bedrivas på Vårviksgårds verksamhet:
Vårviks olika arbetsområdena:
Målet är att deltagarna skall fungera med de flesta uppgifternas växande. Med fokus på deltagare i centrum används individens egna styrkor och intresse i arbetet genom individ- och gruppanpassat  arbetsuppgifter, som underlättar deras egna individuella utveckling.
Både djurhållningen med fokus på att bevara gamla svenska lantraser och den ekologiska inriktningen ger meningsfullhet och lärande. I gårdens strukturerade arbetsmiljö är målet att deltagare som står långt från arbetsmarknaden ska kunna växa och utvecklas för ett framtida inträde i arbetslivet.


Deltagaren i fokus
Ytterliga komplimenterande grundkriterier som gäller för arbetsplatsen på Vårviks Gård:

Vårviks Gård i samhället
Som alla andra verksamheter existerar Vårvik i ett sammanhang. Eftersom verksamheten är rent fysisk belägen ute i ett bostadsområde och är öppet för allmänheten. Både deltagarna och personalen innhar en viktig roll som ambassadörer för verksamheten. Att personalen kan möta upp frågor, åsikter och synpunkter är viktigt. De närmaste grannarna fyller idag även en funktion utifrån att de kan reagera på om något skulle vara fel, en hage som gått sönder under helgen eller liknade. Vårviks uppdrag finns även i  ett sammanhang där arbetsmarknads- och  socialtjänstens uppdrag styr, men även Trollhättans Stads miljömål , arbetsmarknadspolitik etc. Personalen på vårvik har en viktig funktion där de både står för de övergripande målen samt integrera deltagarna i det vardagliga arbetet så att de rustas för samhället.

Tillbaka till innehåll