År 2020 - nu - Vårviks Gård

Till innehåll

År 2020 - nu

Vårviks Gård från 2020


Trollhättans  Stad  genomförde i slutet av år 2019 en intern ny omstrukturering och omorganisering med Socialförvaltningens stora grupp av socialberättigade. Det bildades en ny enhet med "Jobbcenter", där den stora gruppen ska kartläggas i en monads individuella utvecklings- och motiveringsprocess. Syfte är att kunna stödja individerna genom personliga "coacher" att hitta den rätta vägen främst tillbacka in den öppna arbetsmarknaden. AFS´s interna verksamheter används nu huvudsakligen för att kunna erbjuda de individer som känner sig osäkra med att ta ett steg framme  att  kunna arbetsträna där i korta provperioder .

Vårviks Gård

Bakgrund

Trollhättans Stad bedriver på Vårviks Gård en arbetsrehabilterande, social- och arbetsinriktad verksamhet. Arbetet på gården baseras på djurhållning av utrotningshotade svenska lantraser, ekologisk inriktad odling, traditionell hantverk och bevarande av traditionella byggnader.

Vårviks Gård ligger söder om Trollhättans centrum, mellan Vänersborgsvägen, Vårviksvägen och Björndalsvägen. Fastigheten och tomten ägs av Trollhättans Stad (Mark- och exploateringsavdelningen Tillväxt och Utveckling).

Uppdragsgivare på Vårviks Gård  

Trollhättans Stads Arbetsmarknadsstöd och Socialförvaltningen organiserar övergripande Vårviks Gård i sin verksamhet och har idag angående Vårvik ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De och först och främst Jobbcentrum är uppdragsgivare för Vårviks praktikplatser. I samarbete med Vårviks personal rekryter de deltagare som är motiverat för sin personlig utveckling och rehabilitering att pröva  Vårviks individanpassade gårdsarbete.

Mål  

För alla deltagare på Vårvik erbjuds en social- och arbetsinriktad sysselsättning, även en social arbetsrehabilitering via kortvariga och  behovsanpassade praktikarbete.

Syfte  

Fokus är att deltagare kan uppleva en framåt visande personlig utveckling genom Vårviks rehabiliterande arbetsplats och meningsfull sysselsättning.
Personal på Vårviks Gård
Arbetsledare:   Martin Johansson
Martin Nordberg
Pia Ivehag
Assistent:           Victoria Johansson
Kurator:               -----------------------
Enhetschef:       Anna Sofia Loudon-Larsson


Vårviks gamla ek som står mitt på gårdsplanen är minst  150 år  
Tillbaka till innehåll