Bin - Vårviks Gård

Till innehåll

Bin

Bin på Vårviks Gård

I Sverige räknas med ca 300 arter av vilda bin, inklusive ca 30 arter av humlor, många av de leva som enstaka bi (solitära bin) och för deras boet söker eller gräver de t.ex. ett hål i sanden eller gammalt träd. En tredjedel av dem är nu rödlistade. Ett mörkt europeiskt bi var fram till 1500-talet det mest spridda honungsbi i Europa, i Sverige betecknas detta underart honungsbi med det nordiska biet (lat. Aspis mellifera mellifera). I slutet av 1800-talet började intresset växer för de gula bi-arterna från Tyskland och Italien. Dessa bin ansågs som mycket lugnare än de mörka bina. Det är idag det gula italienska biet (lat. Apis mellifera ligustica) som dominerar biodlingen i hela Sverige och har också spreds över hela världen.

Eftersom nästan alla biodlare här i Sverige satsade på den nya rasen, så blev det nordiska ursprungliga honungsbin opopulär. Därutöver korsade sig den gamla honungsbi-arten med den nya bi-arten med följden att de nya bina blev mycket aggressivare och var svårare att hantera. Detta ledde till dilemman att bi-odlarna för det nya biet inte kan acceptera biskötseln av det mörka nordiska biet i närheten av sina bikupor. (På grund av denna problematik kan vi på Vårviks Gård hittills inte arbeta med det utrotningshotade nordiska biet i våra bikupor). År 1989 blev det nordiska biet erkänt som bevarande av utrotningshotande gamla honungsbi-ras i genbanksregistret.

Men det är inte bara spridningen av den nya honungsbi som hotar och konkurrerar ut andra gamla och vilda bi-arterna utan det är många andra bekymmersamma miljöfaktorer som t.ex. reducering av deras naturliga livsområde, nya bi-sjukdomma och främst de insektskadliga gifterna som används inom landbruket.  

Honungsbina leva enbart i bi-kupor och behöver alltid bi-odlarens hjälp
Det är bara honungsbina som lever i grupp och arbetar tillsammans, det kallas bi-samhälle, där majoriteten består av arbetsbin (som är inte fullt utvecklade honor och lever bara ca 6 veckor), några drönare (hanar) och sen en drottning (hona) som huvudsakligen lägga ägg (ca 2000 ägg per dag) och styr samtidigt hela sitt bi-samhälle. Ett bi-samhälle förökar sig genom att den gamla drottningen lämnar bi-kupen och tar en del av sina "anhängare" med sig. Ett bi-samhälle kan bildas av ca 50000 bi-individer och de producerar en speciell egen tillverkat vintermat, nämligen honung med upp till 40 - 50 kg per bi-kupa.  

Bi-kupor på Vårviks Gård

Bin livsnärar sig av pollen och nektar som de plockar från nästan alla blomväxter. När bina samlar sin mat har de en mycket viktigt ekologisk nyckelfunktion i befruktningen (pollinering) av blomväxter för nya frö- och fruktproduktion.  Utan bina nästan ingen frukt! Nektarn är huvudsakligen energikällan för bina medans det plockade pollenet bearbetar de på ett speciellt sätt och använda sen det som mat till bi-larverna (och biodlare plockar sen bi-larvernas mat, som är den kända honungen, som ersätts sen med vanlig sockervatten).

Ett arbetsbi plockar pollen för sin bi-kupa


För att kunna stödja alla Bi-arterna planterar vi på Vårviks Gård många olika blomväxter som är binas favoriter i deras sökandet av föda, som t.ex. gurkört, honungsört, vallört, blåklint samt olika frukträd och bärbuskar.  

Vi kan alla bidra med enkla medel att stödja dessa viktiga småinsekter för naturens ekologiska fungerande och människans väl!


Till exempel: Insektshus vid Vårviks Gård. I detta "insektshus" lagras olika naturmaterial som lockar till sig nyttoinsekter som exempelvis humlor, solitära bi, getingar, tvestjärtar och diverse skalbaggar, där de sedan bygger sina respektive bon.

OBS: Tänk på var insektshuset placeras med tanke på barnsäkerhet.

Vårviks Gård

Det är en självklarhet för Vårviks Gård att vi plantera blandat i vårt odlingsland, rund vägar och hagar blom- och örtväxter, frukträd och buskar som gynnar på ett ekologiskt nyttigt och meningsfullt sätt alla bi-arter, humlor samt andra nyttiga djur och insekter. Det är också en stor glädje att kunna se hur de flittiga småinsekter plockar och samlar under hela sommartiden allt mat vad de kan hitta från alla våra blommande växter. Du kan också mycket bidra att hjälpa dessa utrotningshotade "småvänner"!

Vill du veta mer om bin läs gärna vidare!

Bina är otrolig viktiga för det ekologiska samspelet i naturen därför mer information och fakta om dessa små arbetsinsekter:

Läs mer i naturskydds-foreningens faktablad: https://www.naturskyddsforeningen.se/

Läs mer i svenskabin: https://svenskabin.se/


Tillbaka till innehåll