Bondkatt - Vårviks Gård

Till innehåll

Bondkatt

Bondkatter på Vårviks Gård

De flesta vanliga tamkatter (lat. Felis catus) som idag finns i Sverige som sällskapsdjur kommer ursprungligen från den afrikanska vildkatten (lat. Felis silvenstris catus).

Egypterna hade tama korthåriga avkommor av mellanösterns ursprungliga djungelkatt för 3500 år sedan dessa användes till att bekämpa råttor och möss i hemmet.'

Runt 1500-talet infördes denna tamkatt (lat. Felis silvestris lybica) över hela Europa, där den troligen också korsade sig med den europeiska vildkatten (lat. Felis silvestres silvestres).

De nyanlända huskatterna utsattes för fruktansvärda djurplågerier under en stor del av tiden när "häxor" förföljdes, då var tama huskatter förknippade med trolldom och onda makter, särskilt de svarta huskatterna drabbades hårt.

Under upplysningstiden på 1700- och 1800-talet, när jordbruket började expandera, blev vikten av bond- eller huskatter tydlig när ladugårdar och sädesmagasin behövdes kontrolleras mot skadegörelse av rått- och mössplågor. Det var också på den tiden man började uppmärksamma avel av korthåriga, men också långhåriga kattraser (som t.ex. den mycket bra klimatanpassade norska skogskatten). Olika nya raser av tamkatter från hela världen har sen introducerats.

Vanliga mest korthåriga huskatter, bondkatter eller blandraser brukar inte ha stamtavlor och är inte registrerade hos någon kattorganisation. Den korthåriga svenska katten har dock erkänts som en särskild egen blandras med stamtavla, som heter Europé sedan 1946.

Alla katter har idag en viktig roll och funktion som sällskapsdjur i hemmet, både på landet och i staden. Med sin tillgivenhet bidrar de till att människors hälsa blir bättre, katten har en terapeutisk betydelse. Är du allergisk kan detta underbara sociala samspel mellan människa och katt bli svårt, i vissa fall till och med omöjligt.  

Katten har fortfarande en viktig funktion som möss- och råttjägare, särskilt på landsbygdens bondgårdar och villor.

På Vårviks Gård finns vanliga bondkatter, Pip och Lill-Erik, de är mycket omtyckta och lockar till sig allas uppmärksamhet, särskilt katten Pip som kan njuta under väldigt lång tid (timmar), om någon klappar eller bär den runt på henne.

Som sällskapsdjur är det ett typiskt naturligt beteende hos katter (i motsats till hundar) att de antingen är mycket sociala eller att de tydligt bestämmer eller markerar var deras gränser går. Dock får man tänka på att det också kan variera mellan olika individer.

De har fri tillgång till mat dygnet runt, det finns ett rykte om att katter skulle jaga bättre när de är hungriga, men det är bara en skröna, det är kattens djupa jaktinstinkt som avgör deras lust att jaga.

Våra båda bondkatter Pip och Lill-Erik har varit på Vårviks Gård sedan 2016. De ger oss mycket nöje, som individer är de väldigt olika. Lill-Eriks "rovdjurs"-gener gör att han ofta är ute och jagar även under dagen, men Pip gillar att njuta av värmen under dagen på akvarielampan eller helst i någons knä.

En av katten Pip´s älskade favoritplats

Det är viktigt för Vårvik att våra katter har kontroll över möss och råttor, särskilt i foderrummet, vilket var vanligt på gamla bondgårdar. De flesta av dörrarna på Vårviks Gård har därför en kattlucka, där jagar de ofta eller håller vakt på natten.

Dessa "rovdjur" kan inte förstå skillnaden mellan små gnagare, fåglar och andra små djur det beror på deras jakt-instinkt. Därför är det viktigt att platserna där man matar fåglar eller hänger upp fågelholkar inte är tillgångliga för våra katter.
Bredvid oss finns Kattslussen som organiseras av en ideell förening, men denna ingår inte i Vårviksgårds verksamhet. Om du har frågor om katter så kontakta kattslussen direkt.  (Telefon kattsluss: 0706 682 809)


Katten Lill-Erik är mycket nyfiken och smygar oftast runt på gården


Vårviks Gård
Våra katter på gården är väldigt tama och sällskapssjuka. De älskar att ibland bli bortskämda, ompysslade och klappade. Katterna är en viktig aspekt av gårdens aktivitet, dels i ekologiskt tänkande som kontrolldjur, men även som sällskapsdjur för alla sina kattälskande vänner.
Tillbaka till innehåll