Dala pälsfår - Vårviks Gård

Till innehåll

Dala pälsfår

Dala pälsfår på Vårviks Gård

Dala pälsfår var under 1800-talet en omtyckt fårras då den var väl anpassad till den svenska naturen och dess olika betesvillkor. Fåret, som också tillhör gruppen allmogefår (norska kortsvansfår), härstammar från byn Åsen i Älvdalens socken och har funnnits i byn under en lång tid. Deras skinn har varit mycket eftertraktat, därifrån har de fått sitt namn Dala pälsfår.  Då fåren tidigare hölls i lokala slutna besättningar, har det funnits flera varianter av rasen och med olika i ulltyp, färg och utseende.  

År 1976 inköptes de första fåren av en medlem i Föreningen Svenska Allmogefår. År 1996 hittades några får av rasen i Sörsjön. En bagge togs tillvara, som fick stor betydelse för bevarandet av den gamla svenska lantrasen. Genbanksregistreringen för Dala pälsfår startade år 2011.


Baggarna är behornade och tackorna är oftast kulliga (utan horn). Dala Pälsfåren är små, men friska och härdiga. Baggarna väger ca 50 kg och tackorna ca 30 kg, mankhöjden är omkring i medeltal 58 cm. De flesta fåren är vita, men kan ha mörka fläckar på  har på kropp, huvud och ben. Ibland förrekommer också svarta lamm som oftast blir grå som vuxna.


Dala pälsfår på Vårviks Gård


Dala pälsfår kännetecknas av att "de har en stark flockkänsla och har alltid en ledartacka med hög rang och en "vaktmästartacka" med låg status i flocken. De har kvar mycket av den vaksamhet som krävdes för att "fäboddjur" skulle klara sig. Vilket innebär att de knyter an till sin skötare men är misstänksamma mot främlingar." (enligt Föreningen Svenska Allmogefår)


"Dala pälsfår har en mycket hög kvalitet på sin ull. Rya, gobeläng och finull är tre vanliga ulltyper som ibland kan finnas på ett och samma Dala pälsfår. Hos vissa Dala pälslamm förekommer ull av ryatyp med speciella lockar, så kallade franslammskinn. Av sådan ull tillverkas kantband, kallade bräm, som pryder Daladräktens vinterkappa. Vasaloppets kranskulla bär av tradition en sådan dräkt, med bräm av just Dala pälsfår.", (enligt Slottskogen Göteborgs Stad)

Vårviks Gård

Dala pälsfår är en ny svensk lantras på Vårviks Gård. Fåren har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser. Fåren går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och de har i sin hage ett stort fårhus.

Tillbaka till innehåll