Dammväxter - Vårviks Gård

Till innehåll

Dammväxter

Damm-, dikes- och sumpväxter

Namn
Vetenskapligt namn

Familj/ släkte/ art

Miljö/Växtplats

Betydelse/

Användning

Bredkaveldun

Typha latifolia

Gräsväxter: Poaceae
Kaveldunsläktet: Typha

Art: Bredkaveldun: T. latifolia

Mycket fuktig ängs- och hagområde, sumpområde, dike

Vattenfilter

Vit näckros

Nymphaea alba

Näckrosväxter: Nymphaeceae
Näckrossläktet: Nymphaea

Art: Vit näckros: F. alba

Damm

Vattenfilter

Bladvass

Phragmites australis

Gräsväxter: Poaceae
Vassläktet: Phragrmites

Art: Bredkaveldun: P. australis

Mycket fuktig ängs- och hagområde, sumpområde, dike

Vattenfilter

Andmat

Lemna minor

Kallaväxter: Araceae

Underfamilj: Andmat
Lemnasläktet: Lemna

Art: Andmat: L. minor

Damm, dike

Vattenfilter

Älggräs

Filipendula ulmaria

Rosväxter: Rosoideae
Älggrässläktet: Filipendula

Art: Bredkaveldun: P. australis

Mycket fuktig ängs- och hagområde, sumpområde, dike

Vattenfilter

Mannagräs
Glyceria fluitans

Gräsväxter: Poaceae
Släkte: Glyceria

Art: Mannagräs: G.fluitans

Fuktig ängs- och hagområde

Vattenfilter

Knapptåg

Juncus conglomerata

Tågväxter: Juncaceae
Tåtlarsläkte: Juncus

Art: Knapptåg: J. conglomerata

Fuktig ängs- och hagområde

Vattenfilter, förr används strån för fläthantverk

Stjärnstarr Carex echinata

Halvgräsväxt:Cyperaceae
Starrarsläkte: Carexa

Art: Stärnstarr: C.echinata

Fuktig ängs- och hagområde

Veketåg
Juncus effusus

Tågväxter: Juncaceae
Tåtlarsläkte: Juncus

Art:Veketåg: J.effusus

Fuktiga ängs- och hagområde

Invasiv växt, förr användes märgen som veke för lampor, medicinalväxt

Vallört
Symphytum officinale

Strävbladiga växter: Boraginaceae
Vallörtssläktet: Symphytum

Art: Äkta vallört: S. officinale

Dike-område

Effektivt växt som fosforfilter, bladmassa bra för gröngödsel och täckodling

Tillbaka till innehåll