Eko-bok om Vårviks Gård - Vårviks Gård

Till innehåll

Eko-bok om Vårviks Gård


Eko-bok:
Vårviks Gård
- En ekologiskt inriktad oas -

Trollhättans Stad bedriver sedan år 1996 Vårviks Gård som en arbetsmarknads- och miljöfokuserad verksamhet där människor kan hitta en meningsfull sysselsättning eller som besökare kan njuta av den lantliga bondgårdsmiljön. Exempelvis består arbetet på Vårviks Gård av att bevara utrotningshotade svenska lantraser, ekologiskt inriktad odling och traditionellt hantverk.

Trollhättans Stad tidigare mål med Agenda 21 arbetet var bland annat inriktningen på ekologiska kriterier och genomförandet av miljö- och naturvänliga åtgärder. Detta är grunden för Vårviks ekologiska helhetssyn till allt gårdsarbete. Praktisk kunskap och kompetens i Vårviks sysselsättning och konkreta åtgärder syftar till ekologiska, sociala och arbetsmarknadsinriktade mål för en bättre miljö, hälsa och för deltagarna ett steg närmare till självförsörjning.

Den ekologiskt inriktade odlingen på gården spelar en viktig roll i kretslopptänkandet, miljövänlig resurshantering och bidra också till kunskapslyft, inspiration och skapande av glädje.

Med detta i åtanke bör följande odlingsbok om Vårviks Gård läsas, där ekoboken beskriver en helhetssyn på ekologisk odling baserad på flera års praktiska erfarenhet av en kreativ och hållbar utveckling. Boken är alltså ett resultat av utbyte av kunskap, erfarenheter och innovation i ekologiskt jordbruk av många delaktiga personer och aktörer på lokal, regional samt global nivå.

Boken kompletteras med illustrativa YouTube-videor, som alternativa och praktiska odlingsmetoder samt traditionellt hantverk i dess sammanhang.Boken kan läsas antingen i Flipboken, i PDF-filer eller ladda ner gratis i PDF-format:

Flip-Version

Tillbaka till innehåll