Ekologisk odling - Vårviks Gård

Till innehåll

Ekologisk odling

Ekologisk hållbarhet
Ekologiskt jordbruk återspeglar naturliga produktionsförhållanden i syftet att hitta de bästa alternativen som optimerar naturens ekosystem, människors hälsa och välbefinnande.
I en ekologik odling rättar sig odlaren efter markens bördighet och använder ekologiska åtgärder för att förbättra markkvaliteten och biologisk mångfalden, vilket också bidrar till den lokala och globala hållbarheten i naturen.
Vårviks Gård är ett exempel på hur man odlar ekologisk och där alla deltagarna enkelt kan lära sig det.Tillbaka till innehåll