Ekologisk odling - Vårviks Gård

Till innehåll

Ekologisk odling

Ekologisk odling bör återspegla de naturliga förhållandena och produktionen. Odlaren rättar sig efter jordens bördighet, optimerar växternas näringskvalitet och naturliga tillväxt vilket också bidrar till naturens lokala och globala hållbarhet. Vårviks Gård är ett exempel på hur odlingsintresserade deltagare lätt kan lära sig hantera en ekologisk odling.Tillbaka till innehåll