Ekologiskt hållbar odling - Vårviks Gård

Till innehåll

Ekologiskt hållbar odling

En ekologiskt inriktad hållbar odling
 

För de flesta av oss är termen "ekologisk" ett viktigt kriterium när vi köper nyttiga och hälsosamma livsmedel och matvaror som ska tillagas hemma i köket. Det faktum att maten verkligen är ekologiskt producerat garanteras främst med miljömärket "KRAV".

Inom jordbruket är definitionen av ekologiskt jordbruk (ursprungligen härrörande från det grekiska ordet "oikos", som betyder "hus") en tydlig avgränsning från det konventionella och industristyrta jordbruket, vilket tillåter exempelvis onaturliga och konstgjorda bekämpningsmedel och gödningsmedel i sina produktionsmetoder. Under ekologisk odling finns det nu ett antal välkända definitioner som exempelvis: permakultur, ekologisk-, biologisk-, organisk-, biodynamisk-, naturanpassad-, alternativ- och täckodling etc. I ett ekologiskt jordbruk prioriteras till exempel naturliga produkters hållbarhet och bevarandet av den biologiska mångfalden. Användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel samt gentekniskt modifierade frön eller växter avvisas generellt i ett ekologiskt lant- och jordbruk. Gemensamt för alla dessa ekologiska odlingsmetoder är exempelvis den naturvänliga hushållningen av samtliga naturresurser.


Miljöplan och ekologiskt hållbar utveckling på Vårviks Gård

I början av 1990-talet etablerade Vårviks Gård med Hushållningssällskapet Vänersborg ett kontinuerligt, odlingsbaserat kunskapsutbyte. De hjälpte till med olika jordprov från olika odlingsland. Deras råd om "grön rehabilitering" var till stor nytta för gårdens utveckling dels för praktiska miljövänliga odlingsmodeller och dels för lätta och varierade arbetsmetoder för nybörjare.

Vårviks Gård fick också mycket hjälp av Projektet Greppa Näringen" (Länsstyrelsen i Västra Götalands län) som år 2010 gjorde en heltäckande kartläggning av hela gårdens miljövänliga resurshantering och balansräkning av växtnäringsämnarnas kretsloppflöde. Sedan dess har varit deras rådgivning grunden för vår ekologiskt hållbar utveckling på Vårviks Gård.
Tillbaka till innehåll