Fjällko - Vårviks Gård

Till innehåll

Fjällko

Fjällko på Vårviks Gård

Den lätthanterliga, nordsvenska Fjällko-rasen är en gammal lantrasko och var en gång en utpräglad mjölktyp. Rasen är formad av det jordbruk som bedrivits i norra Sverige de senaste 2000 åren och räknas idag som utrotningshotad.

Fjällkon var den mest populära och vanligaste av våra svenska lantraser. Den har troligen funnits i norra Sverige sedan vikingatiden. I alla tider var hon inte bara viktigt för vikingarnas matförsörjning utan hon har hållits som tamboskap under många generationer av fä- och lantbönder för sin rikliga mjölkproduktion.

Fjällkon är en lättrörlig, intelligent och social ko med unika egenskaper som kommer att vara eftertraktat i ett framtida miljövänligt, resurssnålt lantbruk. Båda könen hos Fjällkorasen är kulliga (utan horn) med svankig rygg och ganska långa ben och den är både stark och tålig. Jämfört med moderna avlade koraser ger de idag inte så mycket mjölk, men mjölken är desto fetare. Hon klarar det nordiska bistra och kalla klimatet utmärkt och är bra anpassad till de svåraste förhållandena i den naturliga miljön. En Fjällko är något mindre än Rödkullan och är ett mycket nyfiket och sällskapligt husdjur.


Vår nyfikna Fjällko Turild på Vårviks GårdÄr 1893 fastslog den statliga norrländska premieringsnämnden att fjällrasen skulle vara övervägande vit med små rödgula eller svarta tecken, den så kallade vita uniformen. En anledning till detta var att man ville förvissa sig om att rasen inte skulle vara påverkad av korsning. Färgkravet gjorde tyvärr att den genetiska variationen i rasen begränsades, vilket ledde till inavel. Detta blev en katastrof för rasen.

Man blev tvungen att korsa in en del tjurar från ”sidet trönderfe” och ”ostfinsk” boskap. År 1938 slogs fjällrasen ihop med rödkullorna till en ras benämnd Svensk kullig boskap. De hölls ändå i stor utsträckning isär även i fortsättningen. Efter den kraftiga rationaliseringen av lantbruket under 1950- och 60-talet befarades att rasen helt skulle dö ut.

Projekt Rädda Fjällkon startade 1993 och 1995 bildades föreningen Svensk Fjällkorasavel, med syfte att återskapa en renrasig fjällkoraspopulation. Enligt statens jordbruksverk är Fjällkon fortfarande starkt hotad.
Vårviks Gård
På Vårviks Gård heter vår fjällko Turild. Hon föddes 2009 och kom till gården samma år. Turild trivs mycket bra tillsammans med vår Rödkullako Julia, de ses nästan alltid tillsammans i sina hagar. De går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende. I hagen finns också en ligghall där de oftast går in för att  sova nattetid.  


Nedan visas informationsskylten som finns på Vårviks Gård med en förkortat text.

Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad

Tillbaka till innehåll