Förhållningssätt på Vårvik - Vårviks Gård

Till innehåll

Förhållningssätt på Vårvik


Förhållningssätt på Vårvik

 • samarbete/teamarbete
 • dialog och kommunikation
 • respektfullt bemötande
 • jämlikt förhållningssätt
 • flexibelitet
 • se möjlgheter istället hinder
 • ge och ta konstruktiv kritik
 • deltagande i att lös problem, som uppstår mellan medarbetare, så snabbt som möjligt och i möjligaste mån skall denna dialog skötas intern
 • motverkande av kotteribildningar
 • ärlighet och öppenhet och en acceptans för att kunna lyfta privata saker som påverkar arbetet
 • hänsynstagande till att medarbetare inte altid kan vara på topp


Tillbaka till innehåll