Fruktträd - Vårviks Gård

Till innehåll

Fruktträd

Plantlista på Vårviks Gård
Fruktträd

Namn
Vetenskapligt namn

Familj/ släkte/ art

Miljö/Växtplats

Betydelse/

Användning

Äpple
Malus domestica

Rosväxter: Rosaceae
Apelsläktet: Malus

Fruktträdsområde

Frukt, äppelmos,

Päron
Pyrus communis

Rosväxter: Rosaceae
Päronsläkte: Pyrus

Fruktträdsområde

Frukt

Plommon
Prunus domestica

Rosväxter: Rosaceae
Plommonsläktet: Prunus
Art: Plommon: P. domestica

Fruktträdsområde

Frukt; marmelad, sylt

Krikon
Prunus domestica ssp. insititia

Rosväxter: Rosaceae
Plommonsläktet: Prunus
Art: Plommon: P.domestica
Underart: Krikon: P.d. insititia

Soliga platser, buskområde

Frukt; marmelad, sylt

Surkörsbär
Prunus cerasus

Rosväxter: Rosaceae
Plommonsläktet: Prunus
Art: Surkörsbär: P. cerasus

Fruktträdområde

Frukt, sylt, gelé, bra träslag

Sötkörsbär
(Bigarrå)
Prunus avium;
var. Avium;
var. duracina

Rosväxter: Rosaceae
Plommonsläktet: Prunus
Undersläktet körsbär: Cerasus
Art: Sötkörsbär : P. avium

Fruktträdsområde

Frukt, sylt, gelé

Träd med bär

Rönn
Sorbus

Rosväxter: Rosaceae
Rönnläktet: Sorbus

Härdig i karga magra marker

Bär bra för gelé, magisk betydelse

Havtorn
Hippophaë
rhamnoides

Havtornsväxter: Elaeagnaceae
Havtornssläktet: Hippophaë

Små träd, tål inte skugga, fruktträds- och buskområde

Bär har A-, C-, E-vitamin, bra till saft

En
Juniperus
communis

Cypressväxter: Cupressaceae
Ensläktet: Juniperus

Buskträd, växer på steniga magra backar

Bär för krydda,
ved för slöjd

Fläder
Sambus nigra

Desmeknoppsväxter: Adoxceae
Flädersläktet: Sambucus
(30 arter)

Stor buske, träd,
fruktträdsområde

Blommor används till saft etc. Finns giftiga arter

Träd med nöter

Hassel
Corylus avellana

Björkväxter: Betulaceae
Hasselsläktet: Corylus

Buskträd växer i skärgårdar, berg, ekskogar, sol-öppna ställen

Näringsrika nötter, stängsel, flätverk av hasselkäppar

Valnöt
Juglans regia

Välnötsväxter: Juglandaceae
Valnötssläktet: Julgans
Art: Valnöt: J. regia

Fruktträdsområde

Nyttig nöt, bra trädslag/virke

Tillbaka till innehåll