Gamla byggnader - Vårviks Gård

Till innehåll

Gamla byggnader
Bostadshuset/mangårdsbyggnaden byggdes omkring 1835 och är av så kallad salbyggnadstyp.

Undantagsstugan uppfördes 1800-1850 talet och var förr bostad åt pigor och drängar.


Ladugårdens lågdel uppfördes troligtvis 1870-1880 och är byggt av timmer och resvirke. Högdelen byggdes till 1925-1926, i konststen och resvirke.

Magasinet byggdes under 1850-talet och har mestadels använts som lager.
Källarvinden uppfördes under 1850-talet. Den byggdes med fasad av sten och överdelen är ett falurött trähus.

Tillbaka till innehåll