Gammalsvensk dvärghöna - Vårviks Gård

Till innehåll

Gammalsvensk dvärghöna

Gammalsvensk dvärghöna på Vårviks Gård

Härkomsten av Gammalsvensk dvärghöna är något osäkert, man tror att de importerades till Sverige. Det finns indicier på att de kom via det Ostindiska kompaniet under 1800-talet från Storbritannien ,eller direkt från Ostindien som en vildfärgad ras "tama bankivahöns".

Den tidens Gammalsvensk dvärghönsras består av tre åtskilda hönslinjer som hittades i Finsång, Toretorp i Södermanland och Askim utanför Göteborg. 1867 skiljer de svenska zoologerna Holmgren och Widegren på Det engelska dvärghönset och Det tama Bankivahönset. Den senare beskrivs som vår yngsta ras och överensstämmer väl med våra, de vanliga bruna svenska dvärghönsen. De äldsta och mest opåverkade stammarna av rasen svensk dvärghöna har slagits samman till Gammalsvensk dvärghöna som bevaras som rasens genbank. Den Svenska Lanthönsklubben bevarar denna lanthönsras i sin genbanks-verksamhet från år 2012.


Gammalsvensk dvärghöna på Vårviks Gård


Gammalsvenska Dvärghöns är kända som en liten hönsras, de är mycket härdiga i olika klimat, de är motståndskraftiga mot sjukdomar, livliga, duktiga på att leta foder och goda ruvare. De har en kropp som är kort och kraftig och med reslig hållning. Benen är glatta och normallånga och antal tår är fyra. Benfärgen är blågrå. Näbbfärgen är hornfärgad, kammen är enkel och fjäderfärgen är vildfärg. Att sandbada älskar de så som de flesta fåglar.

Fjäderfärgen vildfärgad med sina orangeröd/ svarta tuppar och brun/guldhalsade hönor. Kycklingarnas dunfärg är brun med tre mörka ränder på ryggen. Värpningen är för det mesta drygt 100 ägg per år för en höna som inte ruvat. Ruvlusten är utpräglad. Äggvikten är runt 35 gram och äggfärgen är benvit till svagt brunaktig/beige. Tupparna väger 0,6 - 1,0 kg och hönorna 0,5 - 0,8 kg.

Vårviks Gård

Gammalsvensk dvärghöns på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset där de olika sorterna hålls åtskilda för att inte deras gener skall blandas.

Nedanför är informationsskylten som finns på Vårviks Gård
(texten är mer kortfattat)


Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad

Tillbaka till innehåll