Helhetssyn Vårviks Gård - Vårviks Gård

Till innehåll

Helhetssyn Vårviks Gård

Helhetssyn på Vårviks Gård:


Hälsoperspektiv
 • Information om kost, friskvård och naturvänliga botemedel
 • Inspiration till naturupplevelser, kreativitet och ökad livskvalitet

Ekologiska Perspektiv
 • Bevarande av utrotningshotade lantraser och kulturväxter
 • Gynnande av arternas mångfald och ett ekologiskt inriktat lantbruk/odling
 • Hantering av ekologiska och miljövänliga resurser
 • Tillämpa anpassad teknologi
 • Användning av kravgodkända produkter

Identitetsperspektiv
 • Social samvaro, solidaritet och integration
 • Främjande av lokal/global kultur och tradition, främst ur etisk synvinkel och mänskliga rättigheter.
 • Jämställhet.


Kunskapsperspektiv
 • Utbyte av formella och informella kunskaper och erfarenheter
 • Vägledning till ökad medvetenhet och förståelse för individens betydelse och förmåga att kunna påverka naturen, det sociala nätverket, hälsa och livsprocesser.
 • Motivationsarbete till nya studieintressen och adekvat utbildning och vidareutbildning.

Tillbaka till innehåll