Inledning - Vårviks Gård

Till innehåll

Inledning

Det vetenskapliga klassificeringssystemet av naturen

Inom ekologin finns idag en universell namngivning för alla organismer i naturen. Klassificeringen infördes i mitten av 1700-talet och kallas den lineanska taxonomin som baseras på Linnés livsverk. Taxonomin är viktig för att exempelvis i biologin kunna upptäcka nya växt- och djurorganismer, studera deras livsvillkor och för att bevara och skydda dem.    


Ett exempel på hur taxonomi används för att klassificera trädet Ek
Tillbaka till innehåll