Jämtget - Vårviks Gård

Till innehåll

Jämtget

Jämtgetter på Vårviks Gård

I Sverige har funnits getter (lat. Capra aegagrus hircus) sedan mer än 4000 år tillbaka och började senare användas som ett vanligt boskapsdjur. De fattiga bönderna fick då en mycket viktig tillgång till mjölk, kött, skinn. Getens ragg användes tillsammans med ull för raggsockor. Geten kallades förr för ”fattigmansko”, då bönderna sällan hade råd att skaffa en egen ko.

Jämtgeten tillhör en lantras som går under benämningen allmogegetter och är en mycket sällskaplig tamget. På 1800-talet fanns det 170000 getter i Sverige. I början av 1990-talet fanns det två större oförädlade getbesättningar i Sverige, en i Skånes djurpark och en i Jämtland. Knappt 10 år senare fanns det 69 hondjur och 20 bockar kvar. Idag finns det bara ett fåtal oförädlade jämtgetter. Som en oförädlad lantrasget räknas jämgeten idag som en av tre existerande allmogeraserna i de norrländska områdena. Rasen är akut utrotningshotad och arbete pågår för att bevara den.

  
Jämtgetter på Vårviks Gård


Jämtgeten kan variera i färg och storlek. De flesta är vita med svart, brun eller grå teckning. Hos dessa getter har både honan och hanen horn. Hos getter kallas handjuret bock, hondjuret get, och ungarna killingar.

Alla som passerar Vårviks Gård kan inte missa våra stolta och envisa getter när de vilar och solar på sitt stora stenblock. Där har de också kontroll över hela hagen och entrévägen in till gården. I gethuset har de tydliga regler vem som får gå in först och det är alltid en get som står vakt vid dörren, för att övervaka att inte något farligt närmar sig. Geten tycker om att gnaga på grenar och de äter gärna av barken från våra stora träd i beteshagen. Därför försöka vi skydda alla träd med extra högt metallnät.  Getterna ger sig inte så lätt utan hittar oftast smarta lösningar, för att komma åt sina favoritmat.
  
Vårviks Gård

Getterna går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och de har ett eget hus, en ligghall, i sin hage där de kan sova på nätterna.Nedan visas informationsskylten som finns på Vårviks Gård med en förkortat text.

Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad


Tillbaka till innehåll