Kalles blandning - Vårviks Gård

Till innehåll

Kalles blandning

Kalles blandning på Vårviks Gård


På Vårviks Gård finns en egen avdelning med osäkra korsningar mellan olika lantrashönser som kallas Kalles blandning. De har fått sitt namn efter Karl-Erik som arbetade på Vårviks Gård i många år. Med Kalles blandning menas en egen isolerad hönsgrupp som vi är inte säkert på om de höns blev korsade raser. De är därför inte utrotningshotad och har inte genbanksintyg. Vi ansåg att denna blandade hönsgrupp har samma rätt att bli gammal som vår policy gäller med alla våra andra utrotningshotade lantraser på Vårvik.

Kalles blandning på Vårviks Gård


I denna särskilda hönsgrupp finns också bland annat höns eller tuppar som blir utstöt eller mobbat av sin egen rasgrupp. Det visade sig att vi kan i denna hönsgrupp även blanda ihop en utrotningshotad lantraskanin, det fungerar utmärkt bra och gynnar därmed mångfaldsprincipen av olika arter.


Vårviks Gård

På Vårviks Gård finns en naturlig korsning blant annat mellan dvärghöna och svarthöna som kallas Kalles blandning. De är inte utrotningshotad och har inte genbanksintyg. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika hönsraser hålls åtskilda.
Tillbaka till innehåll