Klövsjöfår - Vårviks Gård

Till innehåll

Klövsjöfår

Klövsjöfår på Vårviks Gård

Klövsjöfåren härstammar från Klövsjö i Jämtland, där en familj har hållit dem i flera generationer. Från dessa djur köpte Ivar Andreasson år 1991 upp en liten grupp med äldre tackor och ungdjur. Från hans besättning spreds sedan djuren i Halland och i Skåne. År 2003 började Johan Petersson ett inventeringsarbete av alla Klövsjöfår och Föreningen Svenska Allmogefår fick in årsrapporter från besättningar med Klövsjöfår för genbanksregistret. Antalet djur som är med i genbanken ökar nu stadigt, men fler får behövs registeras i genbanke. Det finns idag ca 100 Klövsjöfår i 14 besättningar. Rasen är akut utrotningshotad.

Klövsjöfår på Vårviks Gård


Dessa får kan bli ända upp till 15 år. Tackorna är brunstiga året om och kan därför lamma två gånger om året. Tackorna är exemplariska mödrar och får vanligtvis två lamm och lammar bra i grupp. Baggen är mycket beskyddande mot tackor och lamm. Klövsjöfåren är i allmänhet mycket tillgivna. I denna får-ras är i regel båda könen hornlösa (kulliga), men det fanns baggar med horn i den ursprungliga flocken. Klövsjöfåren är ofta vita eller svarta med vita strumpor och/eller täckning i ansiktet. Även gråa och bruna får  förekommer. De har ett ullfritt ansikte som glänser och en kort svans. Kroppshållningen är ganska låg och bred.

Klövsjöfårets ull har vanligtvis en fin glans och lyster och den är bra lämpad för att spinna och tova. Ullen är av ryatyp, växer oftast så lång att den når ner till marken och har tydlig mittbena. Det förekommer även djur som har vadmalsull.


Vårviks Gård
De första Klövsjöfåren köptes in till Vårviks Gård hösten 2011. Fåren har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser. Fåren går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och de har i sin hage ett eget hus, en ligghall.


Nedan visas informationsskylten som finns på Vårviks Gård med en förkortat text.

Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad


Tillbaka till innehåll