Marktäckande växter ... - Vårviks Gård

Till innehåll

Marktäckande växter ...

Marktäckande växter, mossa

Marktäckande växter, gräs, mossa

Gatkamomill
Matricaria matricariodes

Korgblommiga växter: Asteraceae

Komimillsläktet: Matricaria
Art: Gatkamomill:

M. matricariodes

Vägkant, gräsmatta

 

Aroma- och läkeört

Husmossa
Hylocomium

splendens

Familj: Hylocomiacae

Husmossasläktet: Hylocomium
Art: Husmossa: H. splendens

Fuktigt skogsområde

Användes i traditionell husbyggnad

Vågig praktmossa
Plagiomnium undulatum

Familj: Plagiomniacae

Vågig husmossasläktet: Hylocomium
Art: Vågig praktmossa:

P. undalatum

Fuktigt skogsområde

 

Hårgräsmossa

Cirriphyllum piliferum

Familj: Brachytheceacae

Hårgräsmossasläktet: Cirriphylum
Art: Hårgräsmossa:

C. piliferum

Fuktigt skogsområde

Björnmossa
Polytrichastrum alpinum.

Familj: Polytrichacae

Björnmossasläktet: Polytrichachstrum
Art: Björnmossa:

P. alpinum

Fuktigt skogsområde

Vågig sågmossa
Atricum undulatum

Familj: Polytrichacae

Sågmossasläktet: Atricum
Art: Vågig sågmossa:

A.undulatum

Fuktigt skogsområde

Lundspröt

mossa
Oxyrrihynchium

hians

Familj: Brachytheceacae

Lundsprötmossasläktet: Oxyrrihynchium
Art: Lundsprötmossa:

O. hians

Fuktigt skogsområde

Spjutmossa
Calliergonella

cuspidata

Familj: Amplystegiaceae

Spjutmossasläktet: Calliergonella
Art: Spjutmossa: C. cuspidata

Fuktigt skogsområde

Hakmossa
Rhytidiadelphus squarrosus

Familj: Holocomiaceae

Hakmossasläktet: Rhytidiadelphus
Art: Hakmossa:

O. hians

Fuktigt skogsområde

Palmmossa
Climacium dendroides

Familj: Climaciaceae

Palmossasläktet: Climacium
Art: Palmmossa: C. dendriodes

Fuktigt skogs- och ängsområde

Kvickrot
Elytrigia repens

Familj: Poaceae

Kvikrotsläktet: Elytriga
Art: Kvickrot:

E. repens

Ängs- och hagområde, vägkant, åker

Invasiv växt

Tillbaka till innehåll