Maskar - Vårviks Gård

Till innehåll

Maskar

Kompostmaskar på Vårviks Gård


Det finns ca 14 sorter olika maskar i Sverige, de mest kända är daggmasken (lat. Lumbricus terrestris) som finns i jorden och de har där en mycket viktig ekologisk funktion i jordförbättring. Dyngmaskar (lat. Eisenia fetida) som tillhör familjen daggmaskar förekommer mest i förmultnande organiskt material som t.ex. lövhöger ovanpå jorden, men best trivs de särskilt i en surlig miljö som komposten. Den italienska kompostmasken Dendrobaena Veneta är en liten men mycket effektiv kompostmask och lämpar sig utmärkt också för kompostering inomhus.

Maskarnas kropp är segmenterad, en segment består av musklar och 4 par borsta. De har både äggstockar och spermier (hermafroditer) alltså tvåköniga och kan därmed föröka sig själva. Masken väger ca 0,5 gram och äter hälften av sin egen vikt om dagen. Under rätt förutsättningar producerar varje mask i genomsnitt en avkomma per dygn.

Kompostmaskar


Maskar används till maskkomposter, hushållskomposter, biotoaletter och gödselkomposter. Maskarna livnär sig på avfallet i komposten och när det passerat maskens kropp bildas så kallat maskhumus, som är en utmärkt gödning för växter, som den bästa kvalitet av matjord.

Dyngmaskarna livsnär sig bl.a. av fuktig organiskt material, bakterier och svampar som finns mycket i en förmultnande kompost, på så sätt är de mycket lämpligt för all köksavfall. En vuxen kompostmask kan äta ca 1/2 - 1 gram köksavfall per dag.

En kombination av varm- och kallkompost där maskarna trivs best
På Vårviks Gård har vi en kombination av varm- och kallkompost. Runt varmkomposten (inre zon med köksavfall) finns det en yttre zon av kallkomposten (del med trädgårdens organiska material).

Detta underlätta att daggmaskarna, såsom dyngmaskarna kan röra sig mellan både zoner beroende näringsutbud och rådande temperatur. För att kompostmaskarna ska trivas och föröka sig behöver de ha en bra temperatur, ca 20°C, tillgång till syre samt en bra kol-kvävebalans i komposten. Om temperaturen går över 30°C eller under 0°C grader dör maskarna. När avfallet bryts ner kan temperaturen stiga och för att förhindra att det blir för varmt i komposten måste de kunna flytta i den yttre zonen av kallkompsten. Det är viktigt att det är mörkt i komposten, annars trivs inte maskarna.

I en bra sköt varmkompost bildas genom bakteriernas nedbrytningsprocess av organisk materie oftast så mycket värme, så att maskarnas aktivitet kan förlängas långt in i vintern. Dålig lukt i komposten beror antingen på att det finns för mycket kväverikt avfall, som t.ex. köttrester eller på att syrehalten är för låg. För att öka luft/syretillförseln kan man sticka några hål i kompost massan, då mår maskerna bäst.

Vårviks Gård
På Vårviks Gård finns en varmkompost som rymmer 1000 liter. Den är byggd av perforerad plåt för lufttillförseln. Denna kompost innehåller maskar och bakterier som bryter ner avfallet. Med bakteriers aktivitet bildas värme, därav namnet varmkompost. Som strömaterial används träflis och spån. Här komposteras endast ekologiskt avfall och innehållet används som gödning till odlingarna. När den startades tillsattes mask. På gården finns även en öppen trädgårdskompost, en kallkompost. Där komposteras löv, växter, halm och annat avfall som inte är matrester. Här är det naturlig förekommande mask och andra nedbrytare som bearbetar innehållet.

Nedanför är informationsskylten som finns på Vårviks Gård
(texten är mer kortfattat)


Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad

Tillbaka till innehåll