Nyheter - Vårviks Gård

Till innehåll

Nyheter

Snabblänkar
Aktuella nyheter från Vårviks Gård

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Miljökontoret - Trollhättans Stad

Miljökontoret-Trollhättans Stad gjorde Feb. 2022 en tillsyn av Vårviksgårds lantbruksverksamheter. Resultatet blev sammanfattningsvis

" Inga brister konstaterades. Åtgärder som vidtagits:
  • Verksamheten har bra rutiner för sin egenkontroll och arbetar aktivt för att optimera resursanvändandet och minimera sin miljöpåverkan.
  • En markkartering av fastigheten gjordes 2010
  • Verksamheten stävar efter återanvändning av näring inom fastigheten, med avseende på fosfor och kväve.
  • Sedimentationsdammar finns, och dessa fungera som fosforfälla.
  • Träd har planterads utmed diken och vattendrag, och fungera som fosfor- och kvävefällor.
  • ...
  • Mycket kunskap om resurshållning och resursutnyttjande finns inom verksamheten."

(Citerad av skrivelse 2022-02-21, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Miljökontoret - Trollhättans Stad)Tack till parkförvaltningen Trollhättan som hjälpt att bidra till en hållbar utveckling
 
Parkförvaltningen har hjälpt till med att plantera stora lövträd för att öka den biologiska mångfalden, speciellt på betesmarker tillhörande Vårviks Gård. Den stora boken som sist planterades fick namnet Annika. Trädet har fått sitt namn efter en av personerna i parkförvaltningens arbetsgrupp som hjälpt till att plantera de stora träden. Det huvudsakliga syftet med trädplanteringen är att bidra till biologiska mångfald, öka fixering av koldioxid, förbättra jorden i betesmarker och ängar, samt att skydda och bevara djur och insekter. Förhoppningsvis kan detta initiativ också inspirera och uppmuntra varje medborgare till att bidra att plantera och sköta träd för en hållbar utveckling.
     Annika planterar ett bokträd
Här planteras en björk i hästhagen

Tillbaka till innehåll