Ölandshöna - Vårviks Gård

Till innehåll

Ölandshöna

Ölanshöna på Vårviks Gård


På Öland hittade man i byn Kåtorp en liten flock av Ölandshöna på en gård där de fanns från en lång tid tillbacka före 1840-talet utan inblandning av en annan hönsras. Deras rötter kan vara mycket gamla, kanske når de ända ner i medeltiden eller ännu äldre perioder. Förr var den vanlig i byarna runt omkring och man bytte bara tupp med varandra emellanåt. Därmed är den Ölandshönan den äldsta opåverkade svensk bevarande lantrasen. Genbanksverksamheten med öländsk höna startade år 1989 med endast 125 djur som är registrerad i den Svenska lanthönsklubben med genbanksintyg från år 2012.

Denna ursprungliga lantrasen är mycket härdig och mycket sällskaplig. På grund av det öländska klimatet och miljöförhållande tål de kyla och vind mycket bra, de är också skickliga att undvika rovfåglar genom söka bra skydd vid faran.
Ölandshöna på Vårviks Gård

Ölandshönsen är en medelstor till stor lantrashöna av robust typ. Hönorna väger ca 2 kg och tupparna väger ca 3 kg.

Fjäderdräkten är idag mjukt grårandig eller gökfärg. Tuppen är oftast ljusare än hönorna. Andra färgvarianter är svart, viltfärg och beige. En ölandshöna lägger ca 130 ägg per år och färgen på ägget är vit och väger ca 55 gram.

Vårviks Gård

Ölandshönan på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotnings-hotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika hönsen hålls åtskilda för att inte deras gener ska blandas.

Nedanför är informationsskylten som finns på Vårviks Gård
(texten är mer kortfattat)


Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad

Tillbaka till innehåll