Ruda (dammfisk) - Vårviks Gård

Till innehåll

Ruda (dammfisk)

Ruda (dammfisk)  på Vårviks Gård

Ruda (lat. Carassius Carassius) är en mycket speciell och unik fisk som tillhör familjen karpfiskar. Den härstammar ursprungligen från större delen av Euroasien, och finns naturligt österut genom Ryssland, Sibirien till Kina. Rudan har funnits över århundraden över hela Sverige till och med ända upp till Lappland, det går inte att avgöra om den en gång har varit viktig människoföda man vet inte heller om den har invandrat på naturligt sätt. Den kan leva i alla tänkbara vattenmiljöer som t.ex. sötvattensjöar, bäckar såväl som grumliga torvgravar, i stillastående, rinnande, djupa eller grunda vattenförhållande.

Ruda (dammfisk)

Fisken har även förmåga att kunna överleva och anpassa sig till syrefattiga eller förorenade vatten. Men det som gör fisken så unik är att den kan övervintra (i dvala upp till 5,5 månader) i helt fryst damm-vatten, antingen genom att gräva sig djupt ner i slambotten eller att klara isen genom att ändra sin blodkonsistens med en alkoholbaserad icke-frysande vätska, som skyddar hela kroppen från förfrysning. Ruda är en allätare som äter t.ex. växter på dammbotten eller dammkanten, insekter och masker. Ruda kan föröka sig i stort antal mycket lätt i alla vattenmiljöer och är därmed är den en mycket stark matkonkurrent till andra fiskar i dammen.

Rudafiskar trivs i ankdammen på Vårviks Gård

Vårviks Gård
Eftersom fisken Ruda är en allätare och klarar syrefattiga och grumliga vattenförhållande är den idealisk för vår ank-dammiljö och bidrar till ökning av arternas mångfald. Rudan är en viktig del ekologiskt i dammens balansering av vattenkvalitet t.ex. att reducera lästiga algblomningen i en med ankbajs gödslat ankdamm.
Tillbaka till innehåll