Skogsträd - Vårviks Gård

Till innehåll

Skogsträd

Plantlista på Vårviks Gård
Skogsträd

Namn
Vetenskapligt namn

Familj/ släkte/ art

Miljö/Växtplats

Betydelse/

Användning

Alm
Ulmus. glabra

Almväxter: Ulmaceae
Almsläktet: Ulmus

Skogen, parker och alléer

Prydnadsträd, sårbar hotad

Asp
Populus tremula

Videväxter: Salicaceae
Poppelsläktet: Populus

Torra platser, hagar och berg

Buskliknande, boplats för fåglar

Gran
Picea abies

Tallväxter: Pinaceae
Gransläktet: Picea

Barrträd som växer tätt i skogen

Tränger lätt bort lövträd, ger skugga

Tall / Fura
Pinus sylvestris

Tallväxter: Pinaceae
Tallsläktet: Pinus

Torr, mager jord-mån, barrskog

Timmer, furuvirke, tjära, terpentin, olja

Ädelgran
Abies

Tallväxter: Pinaceae
Ädelkransläktet: Abies

Barrträd för parker

Veden innehålla mycket harts

Lärk
Larix decidua

Tallväxter: Pinaceae
Lärkträdssläktet: Larix
Art: Lärk: L. decidua

PPrydnads- eller skogsträd

Mycket kärnvirke, är alternativ till tryckimpregnerat trä

Ek
Quercus

Bokväxter: Fagaceae
Eksläktet: Quercus

Kraftigt lövträd, skogar naturliga och anlagda

Forntidens ”heliga träd”, ekollon, kraftigt virke

Bok
Fagaceae

Bokväxter: Fagaceae
Boksläktet: Fagus

Kraftig skuggväxt i skogen

Ädellövträd, virke, bokollon

Al (klibbal)
Alnus glutinosa

Björkväxter: Betulaceae
Alsläktet: Alnus

Våtmark, kärr, myrar, vid stränder

Noduler vid alens rötter (kväve-fixerande bakterier)

Björk
(Vårtbjörk, Glasbjörk)

Betula pendula
Betula pubescens

Björkväxter: Betulaceae
Björksläktet: Betula
(B. pendula, B. nana,
B. pubescens)

Vårtbjörk, dvärg-björk och glas-björk växer över hela norden

Virke/ved, ryssolja, tvättmedel, sirap, färgning, hemslöjd, pappersmassa

Ask
Fraxinus exelsior

Syrenväxter: Oleaceae
Asksläktet: Fraxinus
Art: F. exelsior

Stort träd i gårdar, alléer och skogar,

Hårt virke, bra brasved, sårbar hotad

Lind
Tilia cordata

Malaväxter: Malcaceae
Lindar: Tilia

Gårdar, alléer, parker

Ädellövträd, bast, binäring, (hamling)

Lönn
Acer platanoides

Kinesträdsväxter: Sapindaceae
Lönnsläktet: Acer
Art: Lönn: A. platanoides

Prydnadsträd i parker, alléer och gårdar

Bra ved för möbler, parkett och musik-instrument

Hästkastanj
Aesculus
hippocastanum

Kinesträdsväxter: Sapindaceae
Hästkatanj: Aesculus

Ursprungligen från Balkan, gårdar, parker

Frukten är giftig för människor och vissa djur!

Korgvide
Salix viminalis

Videväxter: Salicaceae
Videsläktet: Salix

Häckar vid stränder, odlingsmark/ energiskog, vid vattendrag

Energigröda, korg-flätning, vatten-rening och riklig kväveupptagning

Vitpil
Salix alba saba

Videväxter: Salicaceae
Videsläktet: Salix

Småskog, hagar, vägrenar, bäckar odlingsmark/ energiskog, vid vattendrag

Energigröda, , biväxt, vattenrening och riklig kväve-upptagning

Jolsterpil
Salix pentandra

Videväxter: Salicaceae Videsläktet: Salix

Småskog, hagar, vägrenar, bäckar

Energirikt pollen (biväxt), förr djurfoder

Sälg
Salix caprea

Videväxter: Salicaceae Videsläktet: Salix

Småskog, hagar, vägrenar, bäckar

Energirikt pollen (biväxt), förr djurfoder

Oxel
Sorbus intermedia

Rosväxter: Rosaceae
Rönnsläktet: Sorbus
Art: Oxel: S. intermedia

Träd och häck som växer i hagar och alléer

Virke används för träslöjd, bär

Hägg
Prunus padus

Rosväxter: Rosaceae
Plommonsläktet: Prunus
Art: Hägg: P.padus

Medelstort träd, växer i hagar och skogsbryn

Blomman är mycket väldoftande

Brakved
Frangula alnus

Brakvedsväxter: Rhamnaceae
Släkte: Brakved: Frangula
Art: Brakved: F.alnus

Litet träd/buske skuggälskande inne i skogen

Frukten är giftig, medicinalväxt (bark)

Tillbaka till innehåll