Svärdsjöfår - Vårviks Gård

Till innehåll

Svärdsjöfår

Svärdsjöfår på Vårviks Gård

Svärdsjöfåren är en unik typ av skogsfår som härstammar från Svärdsjö socken i Darlarna och tillhör också gruppen allmogefår (nordiska kortsvansfår). De är mycket effektiva betesdjur, tåliga och är ett utpräglat flockdjur.

De är små till växten och väger sällan över 30 kg. Fåren är oftast vita, ibland mörkfläckiga i ansiktet och på öronen. Även svarta får med vita fläckar förekommer.

Tackorna är av naturen hornlösa, däremot kan baggarna ha små horn.

Ullen är mycket knollrig, smått krusig, mycket mjuk och finfibrig, vilket är mycket uppskattat i hantverk. Ullen användes förr till att göra stickgarn och skinnen bereddes och syddes till skinntröjor.


Svärdsjöfår på Vårviks Gård


Svärdsjöfåren kan lamma året om och ibland till och med flera gånger om året. De får oftast tvillingar och i vissa fall trillingar. Fåren har en utpräglad flockkänsla. De är i dag den mest utrotningshotade lantrasen och bevaras i genbanksregistret hos Föreningen Svenska Allmogefår sedan 1997.


Vårviks Gård
Hösten 2006 kom de första Svärdsjöfåren till Vårviks Gård. De är tama och sällskapliga och går bra ihop med våra Värmlandsfår. Fåren har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotnings-hotade lantraser. Fåren går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och de har ett eget hus, en ligghall, i sin hage där de kan sova på nätterna.Nedan visas informationsskylten som finns på Vårviks Gård med en förkortat text.

Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad


Tillbaka till innehåll