Vårviksgårds pärm - Vårviks Gård

Till innehåll

Vårviksgårds pärm

En ekologiskt inriktad gård, där deltagare kan få grundläggande kunskaper och
praktiska erfarenheter inom gårdsarbete, djurskötsel, odling, hantverk, hushåll
och hälsa.Innehållsförteckning

                        Djurkarta.……………………………..….………………...…….……….….......1


Utedjur
                             ·   Hästar.……………………………………………………………………………  2
                            ·   Kor……………………………………………………………………………....... 3
                            ·   Grisar…..………………………………………………………………………...  4
                            ·   Får………………………………………………………………………………....  5
                            ·   Getter……………………………………………………………………………..  6

Fjäderfä
                             ·   Höns....……………………………………………………………………………  7
                              ·   Ankor …………………………………………………………………………...... 8
                              ·   Gäss ...…..………………………………………………………………………..  9

                     Kaniner
                               ·  Kaniner…………………………………………………………………………... 10

                     Fiskar
                               ·  Fiskar…..…………………….………………………………………………….. 10

                     Städ
                              ·   Fikarummet ……………………....………………..…………………………. 11

·   Samlingsrummet......………………………………………………………...12

·   Hallen…………....…..……………………………………………………….... 12

·   Gamla köket……………………………………………………………………. 13

·    Nya köket………………………………………………………………………. 13

·   Omklädningshuset…………………………….…………………………….. 14

·   Ruths hus………………………………………………….…………………... 15

Odling
                                ·   Odling ………………………………………………….…………………........ 16

                          Bilagor:
                                         Grundläggande information om Vårviks Gård …......................... 17   
                                      Vägkarta till Vårvik.........……….……………......……...........……….. 18

Sida 1         
 Djurkarta   
     


-Besökare:  
 -Mata ej djuren-
Sida 2
                  Alla kan arbeta med djuren och därför är det viktigt att det finns gemensamma rutiner kring djurskötseln.  
 


Hästar

Hästarna på Vårviks Gård är av rasen Nordsvensk häst.I arbetet med dessa jobbar vi efter följande punkter:

Morgon:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan som finns i foderrummet.
 • Dela upp maten i två högar. Viktigt att denna ges på en torr plats och minst en meter från staketet.
 • Kontrollera att hästarna äter, inte har sår och att de inte haltar.
 • Kontrollera kvalitén och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör, byt och fyll på vid behov.
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan för smådjur som har fallit i.
 • Mocka varje dag i hagen.
 • Kontrollera att det finns saltsten och att det inte finns några spikar som sticker ut som de kan skada sig på i hästhuset. Fyll på med sågspån vid behov.
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 • Borsta hästarna efter behov (hör med arbetsledare).
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.

Middag:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan.
 • Dela upp maten i två högar. Viktigt att denna ges på en torr plats och minst en meter från staketet.

Eftermiddag:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan.
 • Dela upp maten i två högar. Viktigt att denna ges på en torr plats och minst en meter från staketet.
 • Kontrollera att hästarna äter, inte har sår och att de inte haltar.
 • Kontrollera kvalitén och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör, byt och fyll på vid behov.
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan.
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.

Säkerhet:
 • Tänk på att aldrig gå in ensam i hästhagen.
 • Undvik ryckande rörelser och höga ljud.
 • Var lugn och vaksam.
 • Visa respekt för djuren.
 • Tänk på att hänga upp eltrådarna efter att du gått in i hagen och undvik att lägga redskap på marken inne i hagen.
 • Meddela alltid arbetsledare om du är orolig för djurens hälsa eller upptäcker något annorlunda i deras beteende.
Sida 3


 K o r  
 
På Vårviks Gård finns det två utrotningshotade koraser: Rödkulla och FjällkoI arbetet med dessa jobbar vi efter följande punkter:

Morgon:
 • Ta fram mat enligt foderlistan som finns i foderrummet.
 
 • Kontrollera att korna äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Kontrollera kvaliteten och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör, byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan för smådjur som har fallit i.
 
 • Mocka och fyll på med halm och sågspån efter behov.
 
 • Kontrollera att det finns saltsten.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Vintertid körs gödsel till växthus och vid sommartid till åkern.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.


Eftermiddag:

 • Ta fram mat enligt foderlistan.
 
 • Kontrollera att korna äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Kontrollera kvaliteten och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan.
 
 • Kontrollera att det finns saltsten.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.

Säkerhet:

 • Tänk på att inte gå in ensam i kohagen.
 
 • Undvik ryckande rörelser och höga ljud. Visa respekt för djuren och var extra vaksam när de är brunstiga.
 
 • Använd delningstråden för att hålla kosorna utanför huset.
 
 • När man är inne hos korna skall alltid två delningstrådar vara uppsatta vid ingången.
 
 • Korna får aldrig vara i kohuset medan man mockar.
 
 • Tänk på att hänga upp el trådarna efter att du gått in i hagen och undvik att lägga redskap på marken inne i hagen.
 
 • Meddela alltid arbetsledare om du är orolig för djurens hälsa eller upptäcker något annorlunda i deras beteende.
Sida 4


Grisar  
 
Grisarna på Vårviks Gård är av den utrotningshotade rasen: LinderödssvinI arbetet med dessa jobbar vi efter följande punkter:
 
Morgon:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan som finns i foderrummet.
 
 • Dela ut maten samtidigt och separat i de olika mathoarna för att undvika bråk mellan grisarna.
 
 • Kontrollera att grisar äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Kontrollera kvalitén och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör, byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan för smådjur som har fallit i.
 
 • Kontrollera grishuset så att det inte finns spikar som sticker ut, att det inte finns spruckna brädor och att det finns tillräckligt med halm.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.


Eftermiddag:

 • Gör i ordning mat enligt foderlistan.
 
 • Dela ut maten samtidigt och separat i de olika mathoarna för att undvika bråk mellan grisarna.
 
 • Kontrollera att grisar äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Kontrollera kvalitén och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör, byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vatten kärlen.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.

Säkerhet:
 • Ge mat från utsidan av hagen.
 
 • Tänk på att hänga upp eltrådarna efter att du gått in i hagen och undvik att lägga redskap på marken inne i hagen.
 
 • Visa respekt för djuren.
 
 • Meddela alltid arbetsledare om du är orolig för djurens hälsa eller upptäcker något annorlunda i deras beteende.
 
 • Kasta ej mat över eller på grisarna.
Sida 5

Får  
På Vårviks Gård finns det fyra utrotningshotade fårraser:

a) Klövsjöfår
b) Värmlandsfår
c) Dala-Pälsfår
d) Svärdsjöfår


I arbetet med dessa jobbar vi efter följande punkter:
 
Morgon:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan som finns i foderrummet.
 
 • Rensa mathoarna, dela ut foder i hoarna.
 
 • Släpp sedan ut fåren och stäng grindarna till fårhuset.
 
 • Kontrollera att får äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Lägg i hö i höhäcken.
 
 • Kontrollera kvalitén och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör, byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan för smådjur som har fallit i.
 
 • Kontrollera att det finns saltsten.
 
 • Fyll på med halm och sågspån efter behov i huset.
 
 • Släpp in fåren i fårhuset igen.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.


Eftermiddag:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan.
 
 • Kontrollera att får äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Kontrollera kvalitén och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör, byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan.
 
 • Kontrollera att det finns saltsten.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.

Säkerhet:
 • Tänk på att stänga dörrar efter att du gått in i hagen och undvik att lägga redskap på marken inne i hagen.
 
 • Undvik ryckande rörelser och höga ljud. Visa respekt för djuren.
 
 • Meddela alltid arbetsledare om du är orolig för djurens hälsa eller upptäcker något annorlunda i deras beteende.
 
 Sida 6


Getter  
Getterna på Vårviks Gård är av den utrotningshotade rasen: JämtgetI arbetet med dessa jobbar vi efter följande punkter:
 
Morgon:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan som finns i foderrummet.
 
 • Dela ut foder till var och en av getterna med avstånd mellan dem.
 
 • Kontrollera att getterna äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Kontrollera kvaliteten och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan för smådjur som har fallit i.
 
 • Var vaksam på om getterna har gnagt på träden i hagen. Det skall finnas kvistar som de kan gnaga på, fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera gethuset och speciellt om getterna har gnagt på huset.
 
 • Kontrollera höhäcken i gethuset.
 
 • Fyll på halm samt sågspån vid behov.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.
 
Eftermiddag:
 • Gör i ordning mat enligt foderlistan.
 
 • Dela ut foder till var och en av getterna med avstånd emellan dem.
 
 • Kontrollera att getterna äter, inte har sår och att de inte haltar.
 
 • Kontrollera kvalitén och att det finns vatten i vattenbaljan. Rengör byt och fyll på vid behov.
 
 • Kontrollera att det finns en räddningsplanka i vattenbaljan.
 
 • Kontrollera att getterna mår bra och var vaksam på ifall de haltar.
 
 • Var vaksam på om det finns några skador på staketet och att batteriernas kapacitet är bra, det skall inte vara under 2500 volt.
 
 • Var vaksam på om det ligger något skräp i hagen.
 
 • Rengör alla redskap samt den kärra som använts för foder och gödselkörning.
 
Säkerhet:
 • Tänk på att hänga upp eltrådarna efter att du gått in i hagen och undvik att lägga redskap på marken inne i hagen.
 
 • Undvik ryckande rörelser och höga ljud. Visa respekt för djuren.
 
 • Meddela alltid arbetsledare om du är orolig för djurens hälsa eller upptäcker något annorlunda i deras beteende.
 Sida 7                                  
  Fjäderfä   


 Höns  
 
På Vårviks Gård finns det sju utrotningshotade hönsraser och en blandras:
 
a) Gotlandshöna
b) Bohuslän-Dals Svarthöna
c) Ölandshöns
 d) Gamla Svensk Dvärghöns
 e) Hedemorahöns
 f) Ölandsdvärghöns
 g) Orusthöns
 h) Kalles Blandning
 

Morgon:

Stallet:
 • Mocka alla hönsboxar och fyll på med sågspån (halm).
 
 • Rengör vattenautomater och fyll på med nytt vatten.
 
 • Kontrollera matbehållare och fyll på mat (enligt foderlista).
 
 • Lägg in jordkaka i boxen efter behov.
 
Hönshus:
(under vintertiden skall hönshusets belysning vara på dagtid)
 • Mocka alla hönsboxar och fyll på med sågspån.
 
 • Plocka ägg, rengör dem, markera ägg och fyll i antal ägg i listan.
 
 • Kontrollera alla värpreden, rengör och i fyll på med halm efter behov.
 
 • Rengör alla sittpinnar.
 
 • Vattenautomater rengörs och byt vatten.
 
 • Matbehållare kontrolleras och fylls på mat (enligt foderlista).
 
 • Rengör diskbänk, bänkar och töm sopor.
 
 • (Fyll på fodertunna fredagar).

Sand- och utegård:
 • Utehönsgården inspekteras, trimmas vid behov.
 
 • Sandgården krattas, ta bort fjädrar.
 
 • Fyll på med sand vid behov.
 
 • Översyn av nätet.
 
 • Träkonstruktionen inspekteras.
 
 • Buskarnas tillväxt kontrolleras.
 
Eftermiddag:

Stallet:
 • Kontrollera vattenautomaterna.
 
 • Ge sörpa i skålar (enligt foderlista).
 
 • Rengör diskbänk, bänkar och töm sopor.
 
Hönshus:
 • Ge sörpa i skålar (enligt foderlista).
 
 • Kontrollera hagarna.
 
 • Hönshuset skall vara låst efter arbete.Sida 8

 Ankor  
På Vårviks Gård finns det tre utrotningshotade ankraser:
 
a) Svensk Gul Anka
b) Svensk Blå Anka
c) BlekingeankaMorgon:
Stallet:
(Vintertid)

 • Under vintertid ta ut ankorna när det är lämpligt.
 
 • Mocka alla ankboxar, fyll på med sågspån (halm).
 
 • Rengör vattenhinkar och fyll med nytt vatten.
 
 • Kontrollera matbehållare och fyll på mat (enligt foderlista).
 
 • (Varje måndag tar man ut allt i boxen, hel rent).

Ankhagen:
(Sommartid)

 • Släpp ut ankorna på sin respektive avdelning i hagarna.
 
 • Mocka alla ankhus och fyll på med sågspån.
 
 • Plocka ägg.
 
 • Vattenhinkarna fylls på med vatten.
 
 • Vatten byts tre gånger / dag.
 
 • Matbehållare kontrolleras och fyll på mat (enligt foderlista).
 
 • Hagen krattas, ta bort fjädrar.
 
 • Översyn av nätet.
 
 • Träkonstruktionen inspekteras.
 
 • Buskarnas tillväxt kontrolleras.
 
Eftermiddag:
Vattendammar:
 • Kontrollera dammarna (vatten vid behov).
 
 • Ankorna vistas i ankdammen efter behov (minst en gång / dag).
 
 • Ta bort fjädrar.

 • Stallet:
(Vintertid)
 • Fyll vattenhinkarna.
 
 • Ge sörpa i skålar (enligt foderlista).

Ankhagen:
(Sommartid)
 • Fyll vattenhinkarna.
 
 • Ge sörpa i skålar (enligt foderlista).
 
 • Kontrollera hagarna.
 
 • Släpp in ankorna.
 
 • Ankhagen skall vara låst efter arbete.
 Sida 9     

 Gäss  
 
På Vårviks Gård finns det en utrotningshotad gåsras:

Ölands Gås


Morgon:
Stallet:
(Vintertid)
 
 • Under vintertid ta ut gässen när det är lämpligt.
 
 • Mocka gåsboxen och fyll på med sågspån (halm).
 
 • Fyll vattenbalja/hink med vatten.
 
 • Kontrollera matbehållare och fyll på mat (enligt foderlista).
 
 • (Varje måndag tar man ut allt i boxen, hel rent).

Gåshagen:
(Sommartid)
 • Släpp ut gässen i gåshagen.
 
 • Plocka ägg.
 
 • Fyll vattenbalja/hink med vatten.
 
 • Vatten byts en gång / dag.
 
 • Staketkonstruktionen inspekteras.
 
 • Buskarnas tillväxt kontrolleras.

Eftermiddag:
Vattendammar:
 • Kontrollera dammarna.

Stallet:
 • Ge sörpa i skålar (enligt foderlista).
 
 • Ta in gässen.

Gåshagen:
 • Gåshagens grindar skall vara stängda dygnet runt.Sida 10

 Kaniner  
På Vårviks Gård finns det två utrotningshotade kaninraser:
 
Gotlandskanin och Mellerudskanin
 

Morgon:
(Sommartid)
 • Kontrollera att gräsmattan har tillräckligt med gräs.
 
 • Kontrollera att dem ser pigga ut och inte har några sår eller haltar.
 
 • Lägg in kvistar vid behov.
 
 • Kontrollera tunnlar (cementrören).
 
 • Täta hål och gångar som kaninerna har grävt (kontrollera först att gångarna är tomma).
 
Kaningård (hönsgård):
(Vintertid)
 • Ge en tuss hö inne hönshuset.
 
Eftermiddag:
 • Kontrollera att dom ser pigga ut och inte har några sår eller haltar.
 Sida 10    


 Fiskar  
 
Akvarium:
Guppys och Malar


Daglig skötsel:
 • Matning.
 
 • Tillsyn, kontrollera vattenflöde.
 
Kontrollera en gång per vecka (onsdag):
 • Se över flytande växter, som ska täcka max 1/3 av vattenytan.
 
 • Se över växter under vatten, som fyller max 1/3 av vattenvolym.
 
Kontrollera en gång per månad (15:e):
 • Gör rent, skrapa rutorna.
 
 • OBS: Skär ej in i silikonfogen!
 
 • Byt vatten, en 1/3 del med rent vatten.
 
 • Gör ren botten, använd slamsugen.
 
Ljus:
 • Ställ timer efter årstid och behov.
 
 • Max 10 timmar ljus/dygn.
 
Dammen:
 • Kontrollera en gång om dagen att det finns tillräckligt med vatten i dammen.
 
 • Det krävs en storrengöring minst en gång per år, fyll på med vatten vid behov, kontrollera fiskarnas (arten: ruda) utveckling och förökning i dammen.
 Sida 11   
 Städ  
FIKARUMMET  

 • Torka av borden och bänken.
 • Dammsug golvet och våttorka.
 • Töm röd sophink i soptunnan, grön hink i komposten och rengör hinkar.
 • Våttorka golvlister.Mikrovågsugn

 
 • Kolla varje dag, rengör vid behov.
 • Alla mikrovågsugnar rengörs en gång i veckan.

Kylskåp 
 • Torka ur kylskåpet med diskmedel och vatten varje fredag.

 • Kolla om det finns gammal mat.

 • Torka av kylskåpet, se till att kylskåpet är fritt från saker ovanpå.
 
 Sida 12

 
SAMLINGSRUMMET  
 

 
 • Torka av bord och plocka undan (t.ex. muggar, tidningar, m.m.).

 • Våttorka golvlister.

 • Dammsug och våttorka golvet.

 • Vattna blommor (en gång i veckan).
 HALLEN  

 • Dammsug golvet och våttorka.
 
 • Våttorka golvlister.
 
 • Torka av byrån och frysen.
 
 • Varje dag plockas byrån ren.
 


Sida 13

 
GAMLA KÖKET  

 • Torka av bänk och      hyllor varje dag.

 • Byt disktrasor varje onsdag, diskborste byts vid behov.

 • Sopa golvet, spola och häll lite grönsåpa på golvet och skura. Spola av och skrapa rent.

 • Rensa bort matrester från slasken och rensa golvbrunnen.

 • Töm röd sophink i soptunnan, grön hink i komposten och rengör hinkar.
 


Sida 13


NYA KÖKET
 
 • I köket arbetar man inte med arbetskläder.

 • Byt handdukar varje dag.

 • Byt disktrasor en gång i veckan, diskborste byts vid behov.

 • Torka av bänkar, kakel, spis och skåpsluckor efter arbete i köket.

 • Sopa och våttorka golvet.

 • Töm röd sophink i soptunnan, grön sophink i komposten och rengör hinkar.
 
DISK 
 • Samla ihop disken från samlingsrum, fikarum och hallen.

 • När den rena disken har torkat ställs den tillbaka till sin plats.Sida 14      

 
OMKLÄDNINGSHUSET


 
OMKLÄDNINGSRUMMEN (2 rum )  


 
 • Rengör spegel, kranar och tvättränna.

 • Byt handdukar varje dag.

 • Ruska plastmattorna.

 • Töm röda sophinkar i soptunnan och rengör hinkar.

 • Kolla toapapper och tvål, fyll på vid behov.

 • Dammsug och våttorka golven och ovanpå skåpen.

Toaletter (omklädningshuset, 3 st.)  

 
 • Gör rent handfat, kranar och spegel.

 • Rengör toaletterna med borste invändigt och gör rent utvändigt med trasa.

 • Rengör toalettsitsarna.

 • Töm sophinkar i soptunnan.

 • Fyll på toapapper och tvål vid behov.

 • Sopa eller dammsug och våttorka golvet.

 • Byt handdukar varje dag.

 • Torka av klädskåpen och torkskåpen.
  Duschar (2 st.)   


 
 • Våttorka kakel och golvet.
 

Sida 15
 


RUTHS HUS   

 • Torka av bord och bänkarna.
 • Dammsug golven och våttorka.
 • Diska efter användning, bär tillbaka disken till sin plats.
 • Töm röd sophink i soptunnan, grön sophink i komposten och rengör hinkar.


 
 Mikrovågsugn  
 
 • Kolla varje dag, rengör vid behov.
 • Alla mikrovågsugnar rengörs en gång i veckan.


 Kylskåp  
 
   
 • Torka ur kylskåpet med diskmedel och vatten varje fredag.

 • Kolla om det finnsgammal mat.

 • Torka av kylskåpet, se till att kylskåpet är fritt från saker ovanpå.


 
 Toaletter (2 st.)
 • Gör rent handfat, kranar och spegel.
 • Rengör toaletterna med borste invändigt och gör rent utvändigt med trasa.
 • Rengör toalettsitsarna.
 • Töm sophink i soptunnan.
 • Fyll på toapapper och tvål vid behov.
 • Sopa eller dammsug och våttorka golven.
 • Byt handdukar varje dag.

Sida 16    

 
  
OdlingDet dagliga arbetet under odlingstiden:
Allt arbete i odlingen anpassas till årstiderna och väderförhållanden.

Förmiddag (ca. Kl. 8.00 – 10.00)
Under förmiddagen (tyngre arbete som anpassas till värmen):

 • En kort runda: Inspektera alla odlingsenheter för att få en aktuell överblick.
 • Bevattning: Under soliga och varma dagar bevattnas alla odlingsenheter (växthus, grönsaksland, örtland, damm      påfyllning, m.m.).
 • Omplantering: Småväxter omplanteras i växthus eller annan enhet.

Förmiddag (ca. Kl. 10.00 – 12.00)

 • Landbearbetning: Förberedelse inför nästa dags sådd och omplantering.
 • Sådd: Frösådd i växthus eller direkt på frilandet.
 • Gödsling: Gödsla efter behov i respektive odlingsenhet.
 • Skörd: Bär, grönsaker, m.m.

Middag (ca. Kl. 12.00 – 14.00)
 
Vid middagstiden (från tyngre till mer lättare arbete):

 • Täckodling: Eventuell påfylls täckmaterial på odlingen.
 • Skötsel av odlingsenheter: Arbete utförs med gångar, staket, klätterhjälp, m.m.
 • Gräsklippning:  Vid behov.
 • Skörd: Frukt, grönsaker, frö, m.m.
 • Dränagesystem:  Kontroll och rensning av dike, dammar,      m.m.

Eftermiddag (ca. Kl. 14.00 – 16.00)

 • Växtskydd: Kontroll av odlingsenheterna, förberedelse inför natten (bl.a. fågelnät).
 • Kort runda: Kontroll av kompost, damm, pågående arbete, m.m.
 • Bevattning: Under soliga och varma dagar bevattnas alla odlingsenheter vid behov (växthus, grönsaksland, örtland, damm, m.m.
 • Trädgårdsredskap: Insamling och förvaring av verktyg och redskap.
 • Slutlig kontroll av alla enheter: Grindar och dörrar stängs, vattenkranar låses, m.m.Sida 17          

 Grundläggande information för deltagare på Vårviks Gård
 
Vårviks Gård är en bondgård med anor från 1300-talet som ligger ca 2,5 km väster om Trollhättans centrum.
 
Gården är en kommunal verksamhet där Trollhättans Arbetsmarknadsstöd och Socialförvaltningen bedriver en social- och arbetsinriktad sysselsättning med insats av rehabilitering.
 
Om du är intresserad att komma till Vårviks Gård ser vi gärna att du trivs med gårdsarbete. Du behöver inte ha tidigare kunskaper inom odling eller djurskötsel. Du har även möjlighet till att få kunskaper inom bygg och renovering enligt traditionellt hantverk.
 
Gårdens ca fem hektar stora markområde används framför allt som betesmark åt djuren. Arbetet med djur, växter och miljö formar grunden för gårdens verksamhet. De flesta djur som finns på Vårviks Gård är svenska utrotningshotade lantraser.
 
Vi odlar ekologiska grönsaker, frukt, bär och blommor på friland och vissa plantor även i växthus. Vi komposterar och tar hand om vår egen gödsel.
 
Vårviks Gård sätter stort värde på alla sina utrotningshotade djur och ekologiska växter. Alla djur går på lösdrift, vilket innebär att dom kan röra sig fritt i sina hagar året runt.Vårviks Gårds arbetsuppgifter är i huvudsak:  

Djurskötsel, odling, gårdsarbete, bygg, hantverk, hushåll och städ.
 
På Vårviks Gård får man ett socialt umgänge med arbetskamrater genom att man arbetar tillsammans och har gemensamma raster. Dessutom har man arbetsplatsträffar tillsammans med arbetsledarna en gång i veckan, samt dagliga avslutningsmöten.


 
Arbetstiden är mellan 07:25 – 15:55.
 
Frukostrast: 09:30 – 10:00; Lunch: 12:00 – 12:30; Eftermiddagsfika: 14:00 – 14:10
 
Vid sjukdom anmäls det alltid till arbetsplatsen på telefon 0520 – 49 64 92 eller 073 – 901 43 80. Det finns möjlighet att lämna ett meddelande på telefonsvararen. På Vårviks Gård arbetar följande personal:  
 
Martin Johansson, Arbetsledare             0520 – 49 63 35
Pia Ivehag, Arbetsledare                              0520 – 49 63 34
Peter Bikenmeier, Arbetsledare,              0520 – 49 63 56
Victoria Johansson, Assistent                   0520 – 49 64 92     eller    073-901 43 80

 Kurator  
 
Under din tid hos oss har vi möjlighet att erbjuda dig samtal med vår kurator:

Brita Davidsson:                                               0520 - 49 79 60Sida 17          

Information att gå igenom:

Brand                          
Batteriladdning
Utrymning
Arbete på hög höjd
Arbetstider
Bihantering
Djurskötsel  
Gräsklippare
Maskinhantering
Trimmer
Kläder
Cirkelsåg
Köksarbete
Rökning

Arbetsuppgifterna på Vårviks Gård innehåller många olika arbetsmoment som också innebär arbetsmiljörisker. Därför är det viktigt att alla tar del av de föreskrifter som finns på Vårviks Gård och att man följer muntliga och skriftliga anvisningar.
Arbetsledaren har ansvar för att informera om arbetsmiljöregler kring varje arbetsuppgift, men varje deltagare har egenansvar att efterfölja dessa regler. Om inte anvisade regler och användande av skyddsutrustning efterföljs så stoppas arbetet. Vägran att följa arbetsledarens anvisningar kan leda till omplacering.
Där arbetet kräver en utbildning får bara de som har genomgått en kurs genomföra arbetsuppgiften.
 
 
-Inom gårdens område gäller totalt rök- och grillförbud-
Sida 18        
 Bussarna som går till och från Vårviks Gård:  
 • Buss 61  går från Trollhättans resecentrum och Drottningtorget till Lilla Vårviks vägen.
 • Buss 65  går från Trollhättans resecentrum och Drottningtorget till Källstorps industriområde.
 • Det går även bra att cykla eller gå till Vårvik, vägen är över tågbron och man följer markerade punkterna i kartan.
  
 
 


Vårviks Gård - Arbeitsplatspärm  (PDF-utskrift)

Tillbaka till innehåll