Verksamhetspolicy på Vårviks Gård - Vårviks Gård

Till innehåll

Verksamhetspolicy på Vårviks Gård

Verksamhetspolicy på Vårviks Gård

Vid Vårviks Gård:
 • Är deltagaren i centrum.
 • Huvudsakligen används alls djur, växtodling/lantbruk och byggnader som pedagogiska metoder för att motivera deltagarens egen utveckling (Gårdens infrastruktur anpassas till målgruppen, ingen förkunskap inom lantbruk krävs).

Vårviks Gård :
 • Bygger på en bondgårdsstruktur, men har inget produktionskrav.
 • Är ekologiskt inriktad, men inte kravgodkänd. Vi använder nämligen produkter utifrån, t.ex. djurmedicin som inte alltid är kravmärkta.
 • Vårviks Gård satsar på kretsloppstänkande.

Vårviks Gård består av:
 • Intresserade deltagare och personalen på Vårviks Gård
 • Djurskötsel (utrotningshotade svenska lantraser)
 • Småskalig ekologiskt inriktad växtodling (växthus, täckodling, traditionellt lantbruk).
 • Drift och underhåll av byggnader och enkla maskiner (bl.a. hantverksarbete).
 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Internt och externt samarbete
Tillbaka till innehåll