Årschema på Vårviks Gård - Vårviks Gård

Till innehåll

Årschema på Vårviks Gård

Administration: En årsplanering kring vad som skall hända/planeras in för Vårviks verksamhet under året.

Kulturaktiviteter: Aktiviteter sker hela året med olika högtidsförberedelser (t.ex. Luciafirande)

Husåll/Hantverk/Hälsa (HHH) och bygg: HHH sker hela året och följer årstiderna och dess produkter. Olika byggarbeten utförs hela året (t.ex. vinter - mest inomhus; sommar - utomhus)

Infrastruktur: Maskinvård, vägarbete, sandning m.m.

Djur: Djurskötsel (t.ex. MVA-prov, avmaskning, avel planering/inköp, djurinspektion) och underhåll av hagar och stängsel.

Odling: Planering kring odling, kolla egna fröer, beställa ekofröer, m.m.

Administration: Planering kring semester samt sommarjobbande ungdomar. Schemaändring.

Kulturaktiviteter: Aktiviteter sker hela året med olika högtidsförberedelser (t.ex. AME har midsommarfirande på Vårvik)

Husåll/Hantverk/Hälsa (HHH) och bygg: HHH sker hela året och följer årstiderna och dess produkter. Olika byggarbeten utförs hela året (t.ex. målarbete på vinter -  inomhus; våren/sommar - utomhus)

Infrastruktur: Maskinvård, vägförbättringsarbete, gräsvård m.m.

Djur: Djurskötsel (t.ex. avel planering/inköp, ankor ut, gödselbäddar ut, fårklipp, nya djur) och underhåll av hagar och stängsel.

Odling: Tömning av växthus, inne förkultur, gödselhantering, växthusodling, landförberedelser, bärbuske skötsel,  odling m.m.

Administration: Sommarschema, i september rapport om sommaren.

Kulturaktiviteter: Sommarschema /aktiviteter, börndalsdag/aktivieter.

Husåll/Hantverk/Hälsa (HHH) och bygg: Ta hand om sommarens skörd. Saft, sylta och lägga in gurka m.m. Olika bygg- och målningsarbete utförs.

Infrastruktur: Odling, gräsklippsarbete och dammvård, m.m.

Djur: Djurskötsel och underhåll av hagar och stängsel.

Odling: Odling, bärplockning, hantering av fruktträdens skörd, plantering och skogsskötsel m.m.

Administration: En årsredovisning om Vårviks Gård.

Kulturaktiviteter: Aktiviter sker hela året med olika högstidsförberedelser. Förskolebarn från Källstorps förskola håller sitt Luciafirande på Vårvik. Julbord för Vårviks deltagare planers och lags själv.

(HHH) och bygg: Syltning och grönsaksinläggning görs på höstens skörd. Diverse bygg- och målarbete utförs.

Infrastruktur: Gräsklippsarbete, dammvård, maskinvård samt flistillverkning, vägarbete vid behov, m.m.

Djur: Djursvård och underhåll av hagar och stängsel.

Odling: Hantering av fruktträdens skörd, beskärning av fruktträd, egna fröhantering, gödselhantering,  m.m.

Jan - Mars:


Apr - Jun:Jul - Sep:


Okt - Dec:
Tillbaka till innehåll