Helhetssyn - Vårviks Gård

Till innehåll

Helhetssyn

Helhetssyn på Vårviks Gård
 

Vårviks Gård värderas av många som en fin och idyllisk gårdsmiljö nära staden. På gården blir djur varsamt ompysslade och där växer det på sommaren mycket grönt, blandat med doftande, färjeglada och nyttiga blommor, grönsaker, buskar och träd.

Att gårdens verksamhet uppskattas av besökare och deltagare med en positiv upplevelse är mycket betydelsefull. Det som ligger till grunden för en sådan bekräftande värdering är fleråriga arbetsresultat av många aktörers bidrag, samarbete och ansvarstagande.

För att en verksamhet som Vårviks Gård ska kunna fungera som en intressant och meningsfull arbetsplats krävs det att många pusselbitar noggrant sätts ihop i arbetsprocessen med en helhetssyn. Det handlar exempelvis om att Trollhättans Stad stödjer gården administrativt och ekonomiskt med arbetsrehabiliterande insatser, för arbetslösa Trollhättebor, i samarbete med respektive ansvariga myndigheter så som Arbetsförmedlingen.

Gårdspersonalens arbetsinsats och samarbete med andra aktörer och enheter inom Socialförvaltningen och Trollhättans Stad skapar förutsättningar för alla intresserade personer som vill arbeta på Vårviks Gård. Deltagare får möjligheten att lära sig något nytt inom gårdsarbete, att rehabiliteras genom den vackra naturliga gårdsmiljön och att vägledas genom personlig utveckling med målet att närma sig den öppna arbetsmarknaden.

För att ge deltagaren en upplevelse av ett meningsfullt arbete på Vårvik erbjuds mjöligheter och arbetsmoment som exempelvis:  
 
 • att få arbeta i en grupp med andra arbetskollegor,
 • att få professionellt stöd i rehabilitering,
 • att få bidra till att bevara utrotningshotade djur och vissa växter,
 • att få praktisera arbetsuppgifter med ekologiska och hantverkliga inslag,
 • att få lära sig ett ekologiskt nytänk i skötsel om natur, växter och djur och  även att kunna förmedla nya erfarenheter till andra,
 • samt att få uppleva en social och trygg gemenskap.

I de praktiska dagliga arbetsrutinerna på Vårviks Gård är det lätt att lära sig sambandet och förstå växelverkan mellan olika delar exempelvis:

 • djur - gödsel - växtnäring (djuren sköts, deras gödsel lagras och blir växtnäring),
 • sniglar - ankor - odling (mördarsniglar äts av ankor och odlingen skadas inte),
 • växter - bär - sylt (bärväxter planteras, bär skördas och blir till sylt),
 • blommor - bi - honung (vildblommar på vägkanten, bin samlar pollen och blir till honung),
 • grönsaker - kök - mat (grönsaker odlas, skörden lagas i köket och blir mat),
 • matrester - kompost - matjord (matrester samlas, läggs i komposten och blir matjord).
          
 
Allt arbete eller sysselsättning på gården utgår från ett hälsosamt och ekologiskt inriktat perspektiv. Deltagaren får ett kunskapslyft genom att lära sig och praktisera olika färdigheter som förhoppningsvis ger ett stöd inför nästa steg i livet; att bli självförsörjande genom ett lönarbete.
Tillbaka till innehåll