Vårviksgård markkarta - Vårviks Gård

Till innehåll

Vårviksgård markkarta

Vårviks Gård - Karta

Översikt av Vårviks Gård år 2020 med olika delområden (total ca. 5,5 ha)

Förklaring till Vårviks Gård - Karta

1     - Växthus, kompost, hage för ankor, ankdammen, odlingsland, bärbuskar,
  hallon och fruktträds område
2    - Åkerland, bärbuskar, hallon och fruktträd
3a  - Skogsbetesmark, delvis bergslänt
3b  - Skogsbetesmark för grisar, bergslänt
3c  - Skogsbetesmark, bergkulle
4    - Kulturängen
5    - Betesmark
6    - Betesmark, delvis våtmark
7    - Betesmark
8   - Betesmark
9   - Betesmark
10  - Hönshus  med hönsgård, fruktträd
11   - Gårdsbyggnader,  buskar, skogsträd och fruktträd
12  - Parkeringsplats
Da - Ankdamm  med dränagedike mot skogen
Db - Dränage,  dammanläggning, beteshage för gäss
Tillbaka till innehåll