Ny-, ombygg och renovering - Vårviks Gård

Till innehåll

Ny-, ombygg och renovering

Ladugårdens tillbyggnad (Logen)
Mellan år 1997 - 1999  byggdes logen i ladugården om till flera rum bl.a. ett större arbetsrum, ett samlingsrum, ett fikarum och ett kontorsrum så att verksamheten på Vårviks gård kunde komma igång enligt projektplanen.Ladugårdens höga del
(Loftet)
På hela ladugårdens höga del (över stall- och foderrumsutrymme) lagras hö och halm. Hela ladugårdens branta tak nyrenoverades med enkupiga takpannor och panelen målades med falu rödfärg. Inne i stallet konstruerades nya djurboxar och man renoverade foder- och mjölk-rummet, samt ett litet kök. Detta projektarbetet pågick under åren 1998 till 2000.


Vedboden
Vårviks lilla vedbod var ursprungligen ett verktygsförråd för olika trädgårdsredskap och små maskiner.  Från år 2005 används det huset som vedförråd på Vårviks gård.
"Gula huset"
År 2005 flyttades kontoret från Vårviks loge till "Gula huset" som renoverades om helt till flera kontorsrum, ett litet kök samt en möteslokal. Detta hus fungerar också som samlingsplats vid  nödsituationer. Läs mer om: "Gula huset"


Batterihuset
I detta lilla hus laddas batterier för elstängsel runt djurhagarna och det är också en laddningscentral för solfångaren och vindkraften.  Huset är byggt 2005.Trägolvet i logen
Eftersom golvet på logen blivit sämre med tiden gjordes en stor arbetsinsats, man grävde 1,5 m djupt (allting grävdes för hand, eftersom grävmaskin inte fick användas på logen) sedan dränerades och förstärktes golvet med en stabil bjälkkonstruktion. Därefter renoverades och lagades golvet som det var gjord förr med rejäla plankor, detta gjordes ihop med deltagarna på Vårvik.  Arbetet var avslutat år 2005.

Hönshuset
År 2007 ståd hönshuset med tillhörande inhängnader färdigt (enligt byggnadsstil från 1850-talet).  Konstruktionen är ekologisk och djurvårdsanpassad. Hönsen på gården är utrotningshotade lantraser.    

Ankhus
I ankvoljären finns det olika modeller av småhus med bl.a. flata trappor som är speciellt anpassade för ankornas små fötter. Dessa småhus används som "sommarstuga" under is- och snöfria årstider. Under vintertid är de inne på nätterna och om det är kallt på dagtid är de i  stora boxar i Vårviks stall.


Kaninhuset
Under sommaren har kaninerna ett säkert och grönt utrymme att röra sig på tillsammans med hönsen i hönshusets kaninanpassade stora utehage. Deras omtyckta lilla kaninhus ger dem bra skydd mot regn och sol. De kan även söka skydd i den stora hönshusbyggnaden, där matas dem och har möjlighet att övernatta, om de vill.  

Omklädningshuset
Detta hus var ursprungligen en redskapsbod och ett garage för traktorer. År 1997 blev det ombyggt till ett hönshus. År 2008 flyttades hönsen till ett nytt hönshus. Då renoverades huset om till ett kök och ett omklädningsrum med handikappstoalett.

Ruths hus
År 2008 startades en totalrenovering av huset efter de gamla traditionella kriterier, från husets torpargrund, ända upp till taket, allting blev hantverksenligt åtgärdat och restaurerat, enligt den ursprungliga bygg- och färgsättningen. Renoveringen och restaureringen pågår fortfarande och är nu i sitt slutskede. Läs mer om: Ruths hus
(Konsult för renoveringen av Ruths hus är byggnadsantikvarien Mats Ronnevik.
Expert för ler- & halmbygg är Ulf Henningsson.
Målare/ målerikonservator är Gunnar Eldh.
Snickare/ timmerman är Nicklas Alexandersson.)   

Kohuset
Ko-huset byggdes ca. år 2002 och är det äldsta djurhuset på Vårviks gård. Detta hus har en annorlunda byggnadsform än de andra djurhus på gården.  Det gjordes några mindre renoveringsarbete i ko-huset och det är fortfarande i bra skick. Kossorna trivs mycket bra där året runt, eftersom de också går i lösdrift.

Fårhuset
År 2009 började Vårviks Gård att bygga ett fårhus. Det är anpassat för lösdrift och är konstruerat med egen design.
(Detta och alla följande djurhus är byggda av Vårviks egna snickare Peter Ohlsson och Juha Mäkinen)

Gethuset
Våra Jämtgetter trivs mycket med att kunna vara i sitt lilla hus i gethagen. Huset används året runt av getterna och byggdes  år 2011, på den övre delen av hagen. De tycker mycket om att ha utsikt över hela området.


Hästhuset
Våra nordsvenska hästar Rakel och Molly delar på det stora hästhuset. Huset byggdes år 2012. Hästarna går på lösdrift året runt och huset är en trygg och skyddad sovplats.Grishuset
Eftersom våra linderödssvin går i lösdrift året runt är huset en mycket uppskattad sov- och viloplats för dem. Huset byggdes år 2014.

Magasinsförrådets gamla utedass-tillbyggnad
 
Den norra tillbyggnaden av magasinsförrådet var en av den gamla utedass-toan från 1800-talet, idag är det förråd bl.a. för trädgårdsverktyg.

Magasinsförrådet
 
Den mindre byggnaden bredvid det gamla magasinsförrådet användes länge som garage. År 2016 byggdes denna mindre tillbyggnad om till ett snickeri på Vårviks Gård. Magasinets underdel var ursprungligen ett hönshus och den övre delen ett förråd.Bräd- och plankförrådet
Huset byggdes år 2019 och där lagras olika typer av virke, så som brädor, plankor och lister.

Eko-hus
Eko-huset är ett modernt alternativhus. I byggnaden nyttjas kunskaper av gamla traditionella byggtekniker. De tjocka lerväggarna består av olika byggmaterial som halm, tegelstenar, vedklossar och glasflaskor, samt gamla fönster som resursåteranvändning. Huset fungerar som ett växthus året runt och kommer att stå färdigt år 2020.

Tillbaka till innehåll