Hedemorahöna - Vårviks Gård

Till innehåll

Hedemorahöna

Hedemorahöna på Vårviks Gård

Som nästan alla allmogehöns var också Hedemorahönan mycket nära att utrotas. Denna lantras var länge en uppskattad gårdshöna runt Hedemora trakten i Dalarna. Dessa höns har lång tradition som brudgåvor och har funnits på gårdarna så länge man minns och kan berätta. Man hittade en flock Hedermorahöns i byn Trollebo år 1882 och den bevaras nu oförädlad i den Svenska Lanthönsklubben från 2012 i genbanksregistret.
    

Hedemorahöna på Vårviks Gård


Hedemorahönsens fjäderdräkt är mycket speciell, den är mycket tät, så det kallas "dubbeldun" och påminner om en ullstruktur, runt benen ser det ut som att de har byxor på sig. Bidunet (bifjädern) som sitter på insidan av kroppsfjädrarna är välutvecklad. Det tyder på lång anpassning till ett kallt klimat.
   
Det finns blå, svarta, vita eller nästan vita samt mindre frekvent vild- och vetefärgade.

Benen kan vara släta eller lätt befjädrade. Flertåighet kan förekomma. Inslag av svart färg i kam, slör och ansikte är vanligt. Vikt höna 1,5 - 2 kg och tupp 2 - 2,5 kg.

Vårviks Gård

Hedemorahöns på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotnings-hotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika hönsen hålls åtskilda för att inte deras gener ska blandas.

Nedanför är informationsskylten som finns på Vårviks Gård
(texten är mer kortfattat)


Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad

Tillbaka till innehåll