Mellerudskanin - Vårviks Gård

Till innehåll

Mellerudskanin

Mellerudskanin på Vårviks Gård

Tack vore Edith Johansson i Melleruds kommun finns det bredvid rasen Gotlandskanin en till gammal lantraskanin kvar, den kallas nu Mellerudskanin. Denna besättning har funnits där sedan 1937, då Ediths familj hade med sig kaninerna när de flyttade från Kristinehamn. Alla dagens Mellerudskaniner härstammar från Edit Johanssons kaniner. De är akut hotade och vid inventering 2010 fanns det endast 72 registrerade avelsindivider. Trots det låga antalet djur har rasen inte visat några tecken på inavelsrelaterade symtom. Mellerudskaninen blev godkänd som en egen gammal svensk lantras av jordbruksverkets genbanksregister över utrotningshotade svenska husdjursraser, år 2011.

Mellerudskanin på Vårviks Gård

 
Mellerudskaninen skiljer sig inte så mycket i kroppsform från Gotlandskaninen, de är kanske inte lika livliga och passar därför bra som sällskapsdjur. Mellerudskaninen är tillsammans med Gotlandkaninen våra enda lantraskaniner. De påminner om varandra i storlek och form, men Mellerudkaninen är lugnare i temperamentet och passar bra som sällskapsdjur. Mellerudskaninerna är medelstora, har kort päls och stående öron. Pälsen är svartvit med holländsk teckning eller albino.


Vårviks Gård
September 2012 köpte Vårviks Gård in två Mellerudskaniner från Nordens Ark. Kaninerna har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser.

Nedanför är informationsskylten som finns på Vårviks Gård
(texten är mer kortfattat)


Skyltdesign: Inforum - Trollhättans Stad

Tillbaka till innehåll