Mervärde för deltagaren - Vårviks Gård

Till innehåll

Mervärde för deltagaren


Mervärde för deltagaren

      • Ansvarstagande
- lära känner rutiner, sköta djur och känna av deras beteende.
- ta ansvar kring samarbete/arbetsfördelning.
- följa instruktioner
- sköta redovisning av sjukintyg mm.
- evebtuellt timanställning helger

      • Samarbete  
- fungera i grupp.
- självinsikt, hur fungerar jag i relation till andra.

      • Ekologi
- matvaror, ekologiska alternativ.
- alternativ och miljöanpassat teknologi.

      • Kunskap och erfarenhet
- djur, odling, hushåll/hälsa (näringslara)/hantverk, bygg, mm.
- ta ansvar kring samarbete/arbetsfördelning.

      • Personlig utveckling
- växa som människa, öka sin självkänsla
- bli medveten om sin situation och utifrån det kunna göra medvetna val.
- bli sedd/hörd/respekterad som människa
- kommuinikation och språk
- utveckla förmåga att arbeta både i grupp ochbsjälvständigt
- självförtroende

Gemenskap

Framtidstro

Demokratiskt förhållningssätt

Struktur

      • Ekonomi

  Tillbaka till innehåll