Tack - Vårviks Gård

Till innehåll

Tack

Snabblänkar

Tack till parkförvaltningen Trollhättan som hjälpt att bidra till en hållbar utveckling

Parkförvaltningen har hjälpt till med att plantera stora lövträd för att öka den biologiska mångfalden, speciellt på betesmarker tillhörande Vårviks Gård. Den stora boken som sist planterades fick namnet Annika. Trädet har fått sitt namn efter en av personerna i parkförvaltningens arbetsgrupp som hjälpt till att plantera de stora träden. Det huvudsakliga syftet med trädplanteringen är att bidra till biologiska mångfald, öka fixering av koldioxid, förbättra jorden i betesmarker och ängar, samt att skydda och bevara djur och insekter. Förhoppningsvis kan detta initiativ också inspirera och uppmuntra varje medborgare till att bidra att plantera och sköta träd för en hållbar utveckling.

Här planteras en björk i hästhagen
     Annika planterar ett bokträd

Tillbaka till innehåll